W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 marca 2017 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu:   0-800-165-320.

Zainteresowane osoby będą mogły pod tym numerem telefonu uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież, czy posiłek, ale również w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.