Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji, która w 100 % jest realizowana ze środków zewnętrznych.
Na plac budowy weszła firma Abrox, która przebudowuje drogę przy placu zabaw na ulicy Nidzickiej w Kozłowie. W ramach inwestycji dotychczasowa szutrówka zyska powierzchnię z kostki brukowej oraz powierzchniowe odwodnienie.
W czwartek, drugą cześć inwestycji - przebudowę drogi w Kownatkach, rozpocznie firma RAFKOP.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała 499982,60 zł dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie. Prace mają się zakończyć jeszcze przed wakacjami.