Przed świętami ogłosiliśmy przetarg, a jeszcze  w tym roku rozpocznie się  termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, GOPS-u i Domu Kultury oraz szkoły w Kozłowie. Budynki przejdą nie tylko gruntowną „przemianę” z zewnątrz, ale zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne i inne systemy, które będą nie tylko eko, ale pozwolą obniżyć koszty utrzymania budynków.

Kosztorysowa wartość tego zadania to 2 993 953,34 zł, przy czym wkład własny gminy to 15 %. Reszta środków pochodzi z dotacji pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. - Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie” zakłada wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków publicznych przy ul. Nidzickiej 31, Mazurskiej 3 i Szkolnej w Kozłowie.

Budynki przejdą głęboką, kompleksową, modernizację energetyczną – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Inwestycja zakłada m.in. wymianę węzła ciepłowniczego, montaż systemu sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, wymianę okien i drzwi, docieplenie budynków oraz montaż paneli fotowoltaicznych. – Termomodernizacja budynków zmniejszy koszty ogrzewania i oświetlenia, poprawi również estetykę  - zaznacza Marek Wolszczak.

Realizacja projektu będzie kontynuacją prac remontowych, które przeprowadzono w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że gruntowny remont przeszła sala widowiskowa Domu Kultury, a także pomieszczenia w Urzędzie Gminy. Wyremontowaliśmy  podłogi, wygospodarowaliśmy miejsce na punkt podawczy oraz dwa pomieszczenia, przenieśliśmy salę ślubów.