Uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” w sobotę  9 czerwca wzięli udział w pierwszych zajęciach filmowych.

W ich trakcie, pod okiem profesjonalnego reżysera, uczyli się jak zaplanować i zrealizować reportaż. Takie zadanie czeka ich bowiem w toku realizacji projektu. Filmy, jak się okazuje, może kręcić każdy za pomocą telefonu komórkowego. Potrzeba jednak wiele pracy, aby zmontować je w spójną całość.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA:

W dniu 11 maja 2018 roku uczestnicy projektu, czyli Seniorzy i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie rozpoczęli cykl zajęć samoobrony. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Świgoń. Uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” na treningach poprawiają swoją kondycję oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa poprzez naukę technik i sposobów umiejętnego odparcia ataku napastnika.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018, realizowany przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie.

 Logotyp

GALERIA:

W sobotę 21 kwietnia 2018 roku odbyły się pierwsze warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Pokolenia i tradycje”. Uczestnicy projektu to międzypokoleniowa grupa, składająca się z osób w wieku 60+ i młodzieży. Przed nimi kilka miesięcy i wiele godzin wspólnej pracy i zabawy, dlatego były to zajęcia integracyjne pod hasłem „Poznajmy się”.

Integracja stanowi motyw przewodni wszystkich działań, przewidzianych w projekcie. Uczestnicy, poprzez gry i zabawy, poznawali nie tylko swoje imiona, ale także potrzeby, oczekiwania, zainteresowania. Z beneficjentami projektu spotkał się Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, który życzył im owocnej wspólnej pracy i satysfakcji z tego co wspólnie będą robić.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Projekt realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych w partnerstwie z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Informacje dotyczące projektu znajdują się także na stronie Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych www.fundacjaofip.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020   edycja 2018

Logotyp

GALERIA:

Plakat

Tradycje łączą pokolenia, a pokolenia tworzą tradycje…. Stąd tytuł projektu, realizowanego od marca 2018 roku przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Jego główny cel stanowi wykreowanie warunków rozwoju integracji międzypokoleniowej oraz aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych na terenie Gminy Kozłowo.

Do końca roku przewidywanych jest szereg działań, służących integracji, rozwojowi pasji i zainteresowań, promocji idei dialogu pomiędzy młodzieżą i seniorami, a także wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz aktywności fizycznej, edukacyjnej i społecznej. Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach rękodzielniczych, warsztatach wypiekania chleba, warsztatach reportażu, zajęciach nordic walking, zajęciach samoobrony, a także w wyjazdach, podczas których będą mogli zobaczyć np. Lawendowe Pole w Nowym Kawkowie czy uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych podczas Sztuki w Obejściu w Gminie Jonkowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby należące do jednej z dwóch grup, tj. seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie – łącznie co najmniej 20 osób. Wszystkie te osoby powinny być mieszkańcami Gminy Kozłowo.

Warunkiem udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu będzie złożenie, u Pani Elżbiety Świgoń – Kierownik GOPS w Kozłowie, wymaganej deklaracji udziału, a w przypadku młodzieży – zgody rodziców na udział dziecka w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia br. O zakwalifikowaniu uczestników do projektu zdecyduje organizator.

W ramach projektu, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przeprowadzone zostaną również badania ankietowe służące określeniu wyzwań integracji międzypokoleniowej w Gminie Kozłowo oraz zaplanowaniu przyszłych działań na rzecz aktywności osób starszych. Prosimy o wzięcie w nich udziału gdy ankieter zapuka do Państwa drzwi.

Udział w projekcie dla młodzieży gimnazjalnej oraz seniorów jest bezpłatny.

Projekt „Pokolenia i tradycje” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018

Skan 20180322

info Turokwo455

GALERIA:

We wtorek 19 grudnia 2017 roku odbyło się w Hotelu Kopernik w Olsztynie seminarium podsumowujące realizację projektu „Obywatele najlepszą inwestycją”. Tematem spotkania była demokracja na poziomie lokalnym oraz budowanie świadomej wspólnoty mieszkańców. Siedem miesięcy realizacji projektu "Obywatele najlepszą inwestycją", to bardzo intensywny okres, w którym ekspert ds. aktywności obywatelskiej pracował z grupami inicjatywnymi w sołectwach, lokalni liderzy wzięli udział w trzech szkoleniach, a także zrealizowano dwa konkursy: wiedzy obywatelskiej - dla młodzieży gimnazjalnej oraz na najlepszą inicjatywę obywatelską w gminach Kozłowo i Zalewo. 
Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji Pani dr Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej (UWM w Olsztynie) nt. Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym – czy obywatele chcą partycypacji?  oraz Pani Donaty Kobylińskiej-Durki nt. MY tematem konferencji, która zamiast ONI: budowanie świadomej wspólnoty mieszkańców, która współdecyduje o jakości życia. Ponadto o aktywności obywatelskiej w gminie Kozłowo opowiedział Pan Jacek Jankowski - Zastępca Wójta Gminy Kozłowo
Wręczone zostały nagrody w rozstrzygniętych konkursach z wiedzy obywatelskiej dla uczniów oraz na najlepszą inicjatywę. W konkursie z wiedzy obywatelskiej I miejsce otrzymała Agata Czymerska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie, II Wiktoria Krajewska – Szkoła Podstawowa w Rogożu, III Karolina Kosewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie i Alicja Kurzątkowska -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie.

W konkursie na najlepszą inicjatywę I miejsce zajęły sołectwa Sławka Wielka i Sątop, natomiast wyróżnienia otrzymały: grupa nieformalna seniorek z Kozłowa oraz sołectwo Turówko. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania dobrych praktyk działalności społecznej mieszkańców gmin Kozłowo i Zalewo. Wydarzeniu towarzyszyły mini-targi aktywności lokalnej, na których można było obejrzeć wytwory rękodzieła oraz przejrzeć "Zapiski Zalewskie" i kronikę aktywności seniorów z Kozłowa.

Konferencję uświetnił swoim występem Chór z Parafii Św. Królowej Jadwigi w Rozdrożu, pod kierunkiem księdza dziekana Józefa Strońskiego. Piękne kolędy w wykonaniu dzieci i dorosłych wprowadziły wszystkich w Świąteczny Bożonarodzeniowy nastrój.

GALERIA:

SZANOWNI PAŃSTWO!
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz chcące rozwinąć swój potencjał, aby w przyszłości stać się liderami, do udziału w szkoleniu:
„Planowanie strategiczne i projektowanie działań społecznych”
Miejsce i termin: Olsztyn, Hotel Kopernik, dn.22-23 listopada 2017 r.
Prowadząca: Nela Chojnowska-Ochnik – specjalista, konsultant i trener z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie planowania strategicznego oraz aktywizacji społecznej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dodatkowo Organizator zapewnia:
- bezpłatny dojazd busem do Olsztyna pierwszego dnia i powrót busem do Kozłowa i Zalewa drugiego dnia;
- bezpłatny nocleg i wyżywienie podczas szkolenia.
Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami można przesyłać pocztą bezpośrednio na adres Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych (ul. Franciszka Barcza 15/30, 10-685 Olsztyn), skan e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na obszarze partnerskich gmin przekazywać je następującym osobom:
- Elżbieta Świgoń – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie (mieszkańcy Gminy Kozłowo),
- Jolanta Skrzypiec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie (mieszkańcy Gminy Zalewo).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 listopada 2017 r.
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. O zakwalifikowaniu każdy uczestnik zostanie powiadomiony nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
Uwaga: szkolenie jest bezpłatne, jednak Organizator ponosi koszty jego organizacji. W związku z tym prosimy o zgłaszanie ewentualnej rezygnacji z udziału najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia.