Szanowni Państwo,

W ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Gminie Kozłowo został przyznany grant w wysokości 996 856,00 zł. W związku z powyższym 392 uczniów z terenu Gminy Kozłowo otrzyma sprzęt komputerowy.

Zgodnie z regulaminem konkursu sprzęt komputerowy zostanie przekazany w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy o grant.

Uprawnionymi do otrzymania sprzętu komputerowego są uczniowie, których oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz poprawnie uzupełnione.

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu środków i przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego, będziemy się kontaktować indywidualnie celem przekazania sprzętu i podpisania odpowiedniej umowy.