W sprzyjających warunkach pogodowych letniego wieczoru uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” uczyli się techniki "chodzenia z kijkami". Pierwsze zajęcia odbyły się w piątek 29 czerwca 2018 roku i pokazały, że nie jest to tak prosta sztuka,  jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Instruktor pokazał w jaki sposób trzyma się kije, jak się ich używa, a także jaką postawę należy przyjąć podczas chodzenia.

Projekt „Pokolenia i tradycje” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018 realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kozlowie.

GALERIA (ilość zdjęć 7):

Uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje”  zajęciami z szydełkowania rozpoczęli cykl warsztatów rękodzielniczych. Spotkanie odbyło się 16 czerwca.

Ta nieco zapomniana technika pozwala z kolorowych nitek i kordonków wyczarować piękne ozdoby. Niektórym zwłaszcza nieco starszym uczestniczkom jest dobrze znana, inni pierwszy raz trzymali szydełko w ręku. Była to więc okazja do przećwiczenia i przypomnienia umiejętności, podzielenia się doświadczeniami oraz rozpoczęcia przygody z szydełkowaniem. A namacalne efekty zajęć to piękne motylki, serwetki i aniołki, które można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu „Pokolenia i tradycje” realizowanego przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA (ilość zdjęć 10):

Uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” w sobotę  9 czerwca wzięli udział w pierwszych zajęciach filmowych.

W ich trakcie, pod okiem profesjonalnego reżysera, uczyli się jak zaplanować i zrealizować reportaż. Takie zadanie czeka ich bowiem w toku realizacji projektu. Filmy, jak się okazuje, może kręcić każdy za pomocą telefonu komórkowego. Potrzeba jednak wiele pracy, aby zmontować je w spójną całość.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA:

W dniu 11 maja 2018 roku uczestnicy projektu, czyli Seniorzy i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie rozpoczęli cykl zajęć samoobrony. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Świgoń. Uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” na treningach poprawiają swoją kondycję oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa poprzez naukę technik i sposobów umiejętnego odparcia ataku napastnika.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018, realizowany przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie.

 Logotyp

GALERIA:

W sobotę 21 kwietnia 2018 roku odbyły się pierwsze warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Pokolenia i tradycje”. Uczestnicy projektu to międzypokoleniowa grupa, składająca się z osób w wieku 60+ i młodzieży. Przed nimi kilka miesięcy i wiele godzin wspólnej pracy i zabawy, dlatego były to zajęcia integracyjne pod hasłem „Poznajmy się”.

Integracja stanowi motyw przewodni wszystkich działań, przewidzianych w projekcie. Uczestnicy, poprzez gry i zabawy, poznawali nie tylko swoje imiona, ale także potrzeby, oczekiwania, zainteresowania. Z beneficjentami projektu spotkał się Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, który życzył im owocnej wspólnej pracy i satysfakcji z tego co wspólnie będą robić.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Projekt realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych w partnerstwie z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Informacje dotyczące projektu znajdują się także na stronie Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych www.fundacjaofip.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020   edycja 2018

Logotyp

GALERIA:

Tradycje łączą pokolenia, a pokolenia tworzą tradycje…. Stąd tytuł projektu, realizowanego od marca 2018 roku przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Jego główny cel stanowi wykreowanie warunków rozwoju integracji międzypokoleniowej oraz aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych na terenie Gminy Kozłowo.

Do końca roku przewidywanych jest szereg działań, służących integracji, rozwojowi pasji i zainteresowań, promocji idei dialogu pomiędzy młodzieżą i seniorami, a także wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz aktywności fizycznej, edukacyjnej i społecznej. Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach rękodzielniczych, warsztatach wypiekania chleba, warsztatach reportażu, zajęciach nordic walking, zajęciach samoobrony, a także w wyjazdach, podczas których będą mogli zobaczyć np. Lawendowe Pole w Nowym Kawkowie czy uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych podczas Sztuki w Obejściu w Gminie Jonkowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby należące do jednej z dwóch grup, tj. seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie – łącznie co najmniej 20 osób. Wszystkie te osoby powinny być mieszkańcami Gminy Kozłowo.

Warunkiem udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu będzie złożenie, u Pani Elżbiety Świgoń – Kierownik GOPS w Kozłowie, wymaganej deklaracji udziału, a w przypadku młodzieży – zgody rodziców na udział dziecka w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia br. O zakwalifikowaniu uczestników do projektu zdecyduje organizator.

W ramach projektu, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przeprowadzone zostaną również badania ankietowe służące określeniu wyzwań integracji międzypokoleniowej w Gminie Kozłowo oraz zaplanowaniu przyszłych działań na rzecz aktywności osób starszych. Prosimy o wzięcie w nich udziału gdy ankieter zapuka do Państwa drzwi.

Udział w projekcie dla młodzieży gimnazjalnej oraz seniorów jest bezpłatny.

Projekt „Pokolenia i tradycje” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018

Skan 20180322

info Turokwo455

GALERIA: