Do kogo skierowany jest projekt?

Do osób zamieszkałych w woj. warmińsko – mazurskim (w subregionie: olsztyńskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, szczycieńskim), w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w powiecie warmińsko-mazurskim, które należą do grupy osób:

- bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

-  pracujących, spełniających jeden z warunków:

zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy);

zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;

 ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

- imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Forma wsparcia:

 1. wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;
 2. wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 3. bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,78 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
 4. refundacja kosztów za zapewnienie opieki nad osobą zależną;
 5. pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
 6. płatne staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

Lista bezpłatnych szkoleń:

- pracownik biurowy ECDL

- specjalista ds. kadr i płac z modułem komputerowym

-kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

-spawacz

- operator wózków jezdniowych I WJO

- operator ładowarek jednonaczyniowych

- operator koparkoładowarki

- operator ładowarek

- elektryk

- tester manualny ISTQB

- operator przecinarek do nawierzchni dróg

-walce drogowe

-prace na wysokości metodą dostępu linowego

- rusztowania budowlano-montażowe metalowe

- obsługa podestów ruchomych

-obsługa suwnic

- stolarz meblowy

- monter mikro i małej instalacji OZE - systemy fotowoltaiczne

 

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja otwarta OD WRZEŚNIA 2018 DO MARCA 2020

Biuro Projektu ProEco One Sp. z o. o.

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pokój 15, 10-088 Olsztyn 

(siedziba Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Biuro czynne: pon.- pt., wgodz. 8,00-16,00

tel. kom: 538 324 758, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.proecoone.com/projekty-ue/dobrystart

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

5 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pokolenia i tradycje”, w którym mieszkańcy gminy Kozłowo uczestniczyli od marca do grudnia.

Izabela Jurzyńska z Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych pokrótce omówiła przebieg całego projektu. Opowiedziała o założeniach i celach, które zostały zrealizowane. – Bardzo ważne jest to, że w projekcie uczestniczyło więcej osób niż zakładaliśmy. To świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców- mówiła. Najlepiej jednak o efektach opowiedzieli sami uczestnicy, a było to możliwe dzięki warsztatom filmowym. Efekt ich pracy, w postaci filmu, mieliśmy okazję obejrzeć na spotkaniu.

Podsumowanie było okazją do podziękowania za okres współpracy uczestnikom projektu, którymi byli seniorzy i młodzież z gminy Kozłowo, wolontariuszom, którzy prowadzili zajęcia, dyrektorom szkół odpowiedzialnym za przeprowadzenie ankiet potrzebnych do przygotowania diagnozy oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eli Świgoń, która kierowała projektem wspólnie z fundacją.

Upominki, podziękowania oraz certyfikaty wszystkim zaangażowanym wręczali: wójt Marek Wolszczak, Elżbieta Świgoń oraz Izabela Jurzyńska.

Po części oficjalnej wszyscy mogli spróbować ciast upieczonych przez panie seniorki oraz obejrzeć wyroby rękodzielnicze, które powstały w czasie warsztatów.

Projekt już się zakończył, ale zarówno uczestnicy, jak i koordynatorzy zapewnili, że to nie koniec przygody.

Projekt „Pokolenia i tradycje” był realizowany przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2018.

GALERIA

Jednym z elementów projektu "Pokolenia i tradycje" była wizyta studyjna, mająca na celu poznanie dobrych praktyk aktywności seniorów i integracji międzypokoleniowej. W sobotę (17 listopada) uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” odwiedzili Morąg, gdzie prężnie działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu.

Przedstawiciele UTW zaprezentowali swoją działalność i realizowane projekty. Był również czas na dyskusję i wymianę doświadczeń tym ciekawszych, że zaangażowała się w nią również młodzież. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Morąga.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA:

14 listopada uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” wzięli udział w warsztatach robienia mydełek. Zajęcia polegały na wykonaniu kostek glicerynowego mydła o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach.

Pod okiem prowadzącej Alicji Hołubowicz każdy mógł przygotować swoje własne mydełko, o ulubionym zapachu i pysznie wyglądającym kształcie. Frekwencja dopisała, a oryginalne mydełka powstawały w atmosferze zabawy i niesamowitego zapału tworzenia.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA:

 

12 listopada Gmina Kołowo uroczyście przekazała dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenie i sprzęt ratownictwa niezbędny do udzielania pomocy bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytet III B ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast  na prawach powiatu z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Kozłowo na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości
w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 39 650,00 zł (1% wkład własny wyniósł 400,51 zł), dzięki której do Jednostek OSP Kozłowo, OSP Krokowo, OSP Januszkowo, OSP Szkotowo, OSP Sarnowo trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy. Dzięki pozyskanej dotacji do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły:

 • Agregat prądotwórczy HONDA ECT7000 (2szt.)
 • Defibrylator AED 3 Zoll z torbą (7kVA) (2 szt.)
 • Latarka akumulatorowa BAILONG BL-T808-L3-U3 CREE (8 kpl.)
 • Bosak dielektryczny składany NUPLA 4m (4szt.)
 • Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie (1 kpl.)
 • Nóż do ciecia pasów bezpieczeństwa (3szt.)
 • Zbijak do szyb hartowanych (3szt.)
 • Pilarka STIHL MS 362 (1szt.)
 • Detektor napięcia prądu przemiennego AC HotStick (3szt.)
 • Nosze typu deska SEOA z kpl pasów i stabilizatorem głowy (1kpl.)

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak z udziałem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozłowie, Krokowie, Sarnowie, Szkotowie i Januszkowie.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Kozłowo.

Podczas drugich warsztatów filmowych, które odbyły się 10 października w Kozłowie, uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” nagrywali własne wspomnienia i doświadczenia związane z projektem. Efekty ich prac będzie można zobaczyć już wkrótce - premiera reportażu promującego integrację międzypokoleniową odbędzie się podczas spotkania podsumowującego.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA:

W poniedziałkowe popołudnie (8 października) uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” brali udział w warsztatach z gliną. Prowadziła je Natalia Parkhamowich.

Materiał, jakim jest glina ma bardzo wiele możliwości twórczego wykorzystania. Rozwija kreatywność, pomysłowość, a także poprawia sprawność manualną. Tym razem uczestnicy warsztatów tworzyli szopki bożonarodzeniowe oraz znaczki z logiem klubu seniora lub własnym imieniem. Każda praca była inna, wyjątkowa, niepowtarzalna i piękna. Na początku uczestniczki z oporem się do niej zabierały, ale z uśmiechem i satysfakcją ją kończyły.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Pokolenia i tradycje” realizowanego przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, dofinansowanego przez ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 –  edycja 2018.

GALERIA:

 

W piątek (28 września) uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak prawidłowo wykonać RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, pomóc osobie, która się zakrztusiła. Na te, a także wiele innych pytań dotyczących udzielania pomocy odpowiadali strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie - Marcin Głuszek przygotowujący się do egzaminu na ratownika i Dawid Ferszterowski certyfikowany ratownik. Prowadzący przedstawili teorię, ale nie zabrakło też ćwiczeń praktycznych, które wywołały wiele emocji.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu „Pokolenia i tradycje” realizowanego przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2018.

 GALERIA:

Wstążki wykorzystujemy najczęściej do pakowania prezentów….ale można z tego rodzaju materiału wykonać wiele innych ciekawych i oryginalnych rzeczy. W środę  9 września uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” wykonywali ozdoby ze wstążki. Warsztaty poprowadziła Pani Danuta Dobies. Wystarczyło troszeczkę cierpliwości i z kawałeczków wstążek powstawały subtelne różane płatki, igiełki,  listki, łączone w piękne kwiaty. 

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu „Pokolenia i tradycje” realizowanego przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA (ilość zdjęć 9):

Wójt gminy Kozłowo - Marek Wolszczak podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina otrzymała dotację w kwocie 39 650,00 zł. Wkład własny, to tylko 1 % wartości zadań określonych we wniosku.

Pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w: Januszkowie, Szkotowie, Kozłowie, Sarnowie i w Krokowie. W planach jest zakup: automatycznych defibrylatorów, agregatów prądotwórczych, pilarek do drewna, czy detektorów napięcia.

– Ten sprzęt pomoże naszym strażakom jeszcze sprawniej docierać do poszkodowanych oraz udzielać im pomocy – wyjaśnia Marek Wolszczak.