134 984 zł – dokładnie taką kwotę z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ pozyskaliśmy na zakup sprzętu komputerowego. Dzięki tym środkom do szkół z Gminy Kozłowo trafi 48 laptopów.

Od kilku miesięcy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele komunikują się ze sobą jedynie elektronicznie lub telefonicznie. W ten sposób, w czasie epidemii uczą się, wymieniają doświadczeniami oraz podtrzymują relacje. - Sprzęt, który udało nam się pozyskać na pewno to ułatwi – mówi wójt Marek Wolszczak.

Z projektu Zdalna Szkoła, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Gmina Kozłowo pozyskała 60 tys. zł na 20 laptopów wraz z akcesoriami. Pozyskana dotacja w 100 % pokrywa koszt jego zakupu.

Kilka dni temu rozstrzygnięto konkurs Zdalna Szkoła +. Gmina Kozłowo również znalazła się na liście dofinansowanych samorządów. Na zakup sprzętu elektronicznego dla szkół pozyskaliśmy 74 984 zł.

komputery logo

 

Szanowni Państwo,
 
aktualnie w Urzędzie trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z funduszy
Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie m.in.
zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.
 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu
planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.
 
 
Dziękujemy.

Za nami 8 z 16 szkoleń w zakresie korzystania z Internetu - Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłowo, na które Gmina Kozłowo pozyskała 107 520 zł dofinansowania. Co prawda przed nami jeszcze kilka spotkań, ale wolnych miejsc zostało niewiele.

 

 

Zainteresowani ??

 • termin: 20-21 marca
 • miejsce: Dom Kultury w Kozłowie
 • kontakt: 89 625 08 25 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

107 520 zł – dokładnie tyle udało się nam pozyskać na przeprowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z Internetu - Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłowo. W ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, który po przeprowadzeniu szkoleń trafi do szkół.

Zgodnie z regulaminem konkursu na zakup sprzętu przeznaczyliśmy 40 % dotacji. Po przeprowadzeniu zapytań ofertowych kupiliśmy 24 wysokiej jakości laptopy. Pozostała część dotacji została przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń, obsługę projektu oraz jego promocję. – Projekt zakłada przeszkolenie szesnatu 12-osobowych grup.  Uczestnikami projektu są osoby powyżej 25 roku życia. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają mieszkańcy gminy Kozłowo – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Pozyskana dotacja w 100 % pokrywa koszty projektu. Szkolenia trwają dwa dni (piątek – sobota). Uczestnicy otrzymują pakiety szkoleniowe. Zapewniamy bufet kawowy oraz ciepły posiłek.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 , Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

LOGUSY

Wraz z początkiem roku działaność rozpoczął Klub Seniora w Kozłowie. Na zajęcia zapraszamy w każdy wtorek o godz. 16.00.

Za nami są już zajęcia rękodzielnicze. Panie robiły róże ze wstążki oraz drewniane podkładki zdobione metodą decupage. W styczniu czekają nas zajęcia kulinarne oraz ceramiczne, na które, ze względu na okres ferii zimowych - zapraszamy dzieci!

Chcesz zostać członkiem Klubu Seniora? Przyjdź na zajęcia lub pobierz zgłoszenie, które znajduje się na stronie KLIKNIJ

GALERIA:

senior

Szkoły Podstawowe w Szkotowie i Zaborowie znalazły się wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie i wygrały nowoczesne pracownie multimedialne.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół, ale po zliczeniu punktów komisja zdecydowała o przyznaniu 764 nagród (24 dla szkół z woj. warmińsko – mazurskiego).

Nagrodą w konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Sprzęt trafi szkół niebawem.

W związku z planowanym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania  (podejmowanie działalności gospodarczej START-UP, rozwijanie działalności gospodarczej, inkubator przetwórstwa lokalnego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, tworzenie sieci współpracy). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Kozłowo

Data: 12.04.2019 r.

Godzina:  10.00

Program spotkania:

 1. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poszczególnych konkursów
 2. Podstawowe dokumenty konkursowe
 3. Kwalifikowalność kosztów
 4. Procedura oceny wniosków
 5. Pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

Do osób zamieszkałych w woj. warmińsko – mazurskim (w subregionie: olsztyńskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, szczycieńskim), w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w powiecie warmińsko-mazurskim, które należą do grupy osób:

- bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

-  pracujących, spełniających jeden z warunków:

zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy);

zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;

 ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

- imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Forma wsparcia:

 1. wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;
 2. wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 3. bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,78 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
 4. refundacja kosztów za zapewnienie opieki nad osobą zależną;
 5. pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
 6. płatne staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

Lista bezpłatnych szkoleń:

- pracownik biurowy ECDL

- specjalista ds. kadr i płac z modułem komputerowym

-kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

-spawacz

- operator wózków jezdniowych I WJO

- operator ładowarek jednonaczyniowych

- operator koparkoładowarki

- operator ładowarek

- elektryk

- tester manualny ISTQB

- operator przecinarek do nawierzchni dróg

-walce drogowe

-prace na wysokości metodą dostępu linowego

- rusztowania budowlano-montażowe metalowe

- obsługa podestów ruchomych

-obsługa suwnic

- stolarz meblowy

- monter mikro i małej instalacji OZE - systemy fotowoltaiczne

 

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja otwarta OD WRZEŚNIA 2018 DO MARCA 2020

Biuro Projektu ProEco One Sp. z o. o.

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pokój 15, 10-088 Olsztyn 

(siedziba Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Biuro czynne: pon.- pt., wgodz. 8,00-16,00

tel. kom: 538 324 758, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.proecoone.com/projekty-ue/dobrystart

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

5 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pokolenia i tradycje”, w którym mieszkańcy gminy Kozłowo uczestniczyli od marca do grudnia.

Izabela Jurzyńska z Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych pokrótce omówiła przebieg całego projektu. Opowiedziała o założeniach i celach, które zostały zrealizowane. – Bardzo ważne jest to, że w projekcie uczestniczyło więcej osób niż zakładaliśmy. To świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców- mówiła. Najlepiej jednak o efektach opowiedzieli sami uczestnicy, a było to możliwe dzięki warsztatom filmowym. Efekt ich pracy, w postaci filmu, mieliśmy okazję obejrzeć na spotkaniu.

Podsumowanie było okazją do podziękowania za okres współpracy uczestnikom projektu, którymi byli seniorzy i młodzież z gminy Kozłowo, wolontariuszom, którzy prowadzili zajęcia, dyrektorom szkół odpowiedzialnym za przeprowadzenie ankiet potrzebnych do przygotowania diagnozy oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eli Świgoń, która kierowała projektem wspólnie z fundacją.

Upominki, podziękowania oraz certyfikaty wszystkim zaangażowanym wręczali: wójt Marek Wolszczak, Elżbieta Świgoń oraz Izabela Jurzyńska.

Po części oficjalnej wszyscy mogli spróbować ciast upieczonych przez panie seniorki oraz obejrzeć wyroby rękodzielnicze, które powstały w czasie warsztatów.

Projekt już się zakończył, ale zarówno uczestnicy, jak i koordynatorzy zapewnili, że to nie koniec przygody.

Projekt „Pokolenia i tradycje” był realizowany przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2018.

GALERIA

Jednym z elementów projektu "Pokolenia i tradycje" była wizyta studyjna, mająca na celu poznanie dobrych praktyk aktywności seniorów i integracji międzypokoleniowej. W sobotę (17 listopada) uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” odwiedzili Morąg, gdzie prężnie działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu.

Przedstawiciele UTW zaprezentowali swoją działalność i realizowane projekty. Był również czas na dyskusję i wymianę doświadczeń tym ciekawszych, że zaangażowała się w nią również młodzież. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Morąga.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA:

14 listopada uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” wzięli udział w warsztatach robienia mydełek. Zajęcia polegały na wykonaniu kostek glicerynowego mydła o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach.

Pod okiem prowadzącej Alicji Hołubowicz każdy mógł przygotować swoje własne mydełko, o ulubionym zapachu i pysznie wyglądającym kształcie. Frekwencja dopisała, a oryginalne mydełka powstawały w atmosferze zabawy i niesamowitego zapału tworzenia.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA: