5 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie odbył się apel, podczas którego nagrodzono wyróżniających się uczniów.

 Dyrektor ZSP, Mirosława Ostrowska pogratulowała wszystkim uczniom: zarówno tym, którzy w minionym semestrze mieli 100 % frekwencję, jak i tym, którzy mieli wysoką średnią. Wójt Marek Wolszczak życzył natomiast wszystkim, aby na koniec roku szkolnego ta grupa powiększyła się dwu, albo nawet i trzykrotnie. Uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne, a w ramach podziękowania, w przyszłym tygodniu pojadą na lodowisko.

GALERIA: