13 czerwca w Urzędzie Gminy Kozłowo odbyło się posiedzenie komisji, powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego "Odpoczywam aktywnie, jestem wolny od uzależnień".

Udział w konkursie, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięło 63 uczniów. Komisja w składzie: Jacek Jankowski, Marcin Kozicki i Grażyna Banaś nie miała łatwego zadania. Po wnikliwej analizie wybrała jednak zwycięzców.

 

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

I miejsce - Kinga Kaplarczyk (SP Szkotowo)

II miejsce - Kacper Ratka (SP Szkotowo)

III miejsce - Alicja Roguszczak (SP Szkotowo)

wyróżnienie - Oktawian Kasprzycki (SP Szkotowo)

 

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

I miejsce - Anna Szymańska (ZSP Kozłowo)

II miejsce - Maria Makowska (SP Szkotowo)

III miejsce - Amelia Mroczkowska (ZSP Kozłowo)

wyróżnienie: Klaudia Pokojska, Angelika Wielechowska (SP Szkotowo)

 

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, II i III GIMNAZJUM:

I miejsce - Aleksandra Dytrych (SP Szkotowo), Izabela Tańska (SP Rogóż)

II miejsce - Julia Rudzińska (SP Rogóż)

III miejsce - Aneta Dreger (SP Szkotowo)

 

Nagrody oraz listy gratulacyjne wójt Marek Wolszczak oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń wręczali podczas zakończeń roku.

 

          

- Dla wielu z Was jest to pewnie najszczęśliwszy dzień w roku. Po otrzymaniu świadectw będziecie mogli w końcu rozpocząć wakacje. Życzę Wam abyście spędzili je aktywnie i naładowali akumulatory – mówił wójt Marek Wolszczak, który uczestniczył w zakończeniach roku w szkołach gminnych.

Zakończenie roku w Kozłowie rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi przed łącznikiem prowadzącym z budynku szkoły do sali gimnastycznej. Następnie ksiądz Andrzej Chędoszko poświecił obiekt. Z nowo wybudowanego łącznika uczniowie będą mogli korzystać od września.

Podczas uroczystych apeli wręczono nagrody oraz wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, różnego rodzaju konkursach i olimpiadach albo mieli 100 % frekwencję. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice.

GALERIA:

Dzisiaj (20 czerwca) wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak wręczył statuetki absolwentom gimnazjów, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce i mają wzorowe zachowanie, ale również reprezentują  szkołę w konkursach i olimpiadach powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.

- Bardzo się cieszę, że spotkała mnie ta przyjemność wręczenia statuetek najlepszym uczniom z naszej gminy. Co prawda statuetki są tylko trzy, ale gratuluję wszystkim, którzy otrzymali listy pochwalne. To świadczy, że drzemie w was ogromny potencjał – mówił Marek Wolszczak.

Tegoroczni Absolwenci Roku:

 

Nadia Dytrych (Szkoła Podstawowa w Szkotowie, wychowawca: Igor Nadolski, średnia ocen: 5,66)

- Nadia co roku osiągała średnią 5.0 i wyżej. Posiada Certyfikat „EuroWeek – Szkoła Liderów”. Zajęła: III miejsce w powiatowym konkursie „Pontyfikat Jana Pawła II” (Szkotowo 2017), I w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych (Nidzica 2016 i 2017), III miejsce w konkursie plastycznym „Zdrowo jemy, długo żyjemy”, II miejsce w szkolnym konkursie „Zabawy z liczbą Pi”, II miejsce w szkolnym konkursie o Bałtyku. Brała udział w wojewódzkim konkursie poetyckim „Świadectwa Przeszłości”, ogólnopolskim konkursie „Katyń”, wojewódzkim konkursie „Jak historia wpłynęła na życie mojej rodziny”. Nadia wspomaga działania samorządu uczniowskiego, występuje na okolicznościowych apelach szkolnych, chórze szkolnym oraz bierze aktywny udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Poza tym wspomaga działania szkolnego koła PCK.

 

Wiktoria Krajewska (Szkoła Podstawowa w Rogożu, wychowawca: Maria Mielczarek, średnia ocen: 5,3)

- Wiktoria to uczennica, która osiąga wysokie wyniki w nauce i cechuje się wysoką kulturą osobistą. Uczestniczyła w wielu kuratoryjnych konkursach przedmiotowych oraz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Zajęła: I miejsce w powiatowym quizie wiedzy o Janie Pawle II, III miejsce w konkursie powiatowym „List do chorej babci”, II miejsce w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej w ramach projektu „Obywatele najlepszą inwestycją” oraz otrzymała propozycję skorzystania ze stypendium na dalszą naukę. Brała udział w ogólnopolskich konkursach z j. niemieckiego „Albus” oraz „Z niemieckim w drogę. Uczestniczyła w konkursie 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej. Reprezentowała szkołę w konkursach plastycznych, ekologicznych i sportowych. W biegach na 300 i 3000 metrów zajęła 3 miejsca. W gminnych turniejach piłki halowej razem z koleżankami z klasy dwukrotnie wywalczyły 2 miejsce. Wiktoria jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, bardzo angażuje się w pracę na rzecz klasy i społeczności szkolnej. Bierze czynny udział w organizowanych przez szkołę akcjach ekologicznych. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Prowadziła wiele imprez i akademii szkolnych.

 

Izabela Blautenberg (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie, wychowawca: Marzena Dębska-Ciesielska, średnia ocen: 5,22)

- Izabela  wielokrotnie reprezentowała szkołę w rozgrywkach tenisa stołowego i piłki nożnej oraz Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, gdzie zawsze zajmowała miejsca na podium. Niektóre z jej osiągnięć to: II miejsce w skoku w dal i biegu na 100 metrów podczas Gminnych Zawodów o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, I miejsce w kategorii kadetka na Mistrzostwach Wojewódzkich w Tenisie Stołowym, I miejsce w Wojewódzkim Finale Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar TVP w Olsztynie, II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Ferie. Izabela osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i ma wzorowe zachowanie. Co roku otrzymywała wyróżnienia na śródrocznej Gali Prymusa, a na koniec roku świadectwo z wyróżnieniem. Chętnie udziela się na forum klasy. Co roku była w samorządzie szkolnym. Z sukcesem pracowała w Szkolnym Kole Wolontariusza. Była bardzo aktywna przy organizacji imprez klasowych i zewnętrznych.

 

Ze względu na to, że statuetki mogły być tylko trzy, pozostali wyróżniający się uczniowie otrzymali listy pochwalne.

- Iwona Grędziszewska (Szkotowo) średnia ocen: 5,44

- Martyna Gołębieska (Kozłowo) średnia ocen: 5,17

- Patrycja Gałecka (Rogóż) średnia ocen: 5,10

- Kinga Szczepańska (Kozłowo) średnia ocen: 5,00

- Magdalena Barańska (Kozłowo) średnia ocen: 4,89

 

- Życzę Wam udanych wakacji i naładowania akumulatorów do dalszej pracy. Te wyróżnienia to wasz wielki sukces, w którym swój udział mieli rodzice i nauczyciele. Niech nie zabraknie wam werwy do dalszych działań w wybranych przez was szkołach średnich. Życzę wam abyście dokonywali jedynie trafnych wyborów – mówił po wręczeniu statuetek i listów pochwalnych  oraz złożeniu gratulacji rodzicom wójt Marek Wolszczak.

W nagrodę uczniowie wraz z rodzicami, wychowawcami i dyrektorami szkół pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki w Gdyni.

GALERIA:

 

W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt  Gminy Ewa Krzyżewska.

Już od 11 października br. zgodnie z tradycją społeczność szkolna w placówkach na terenie Gminy Kozłowo  obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.

W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt Gminy Ewa Krzyżewska, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner oaz Kierownik GOPS Elżbieta Świgoń.

Podczas wystąpienia Wójt Ewa Krzyżewska wyraziła uznanie dla całej społeczności szkolnej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękowała za całoroczną pracę, zaangażowanie i codzienny trud.

Uczniom życzyła wielu osiągnięć w nauce i właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności.

Swoje słowa skierowała również do rodziców, życząc im satysfakcji ze współpracy ze szkołą jak również radości i zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.

Ponadto Wójt Ewa Krzyżewska wręczyła Nagrody Wójta Gminy Kozłowo dyrektorom szkół, za to, że w sposób szczególny angażują się w swoją pracę i odnoszą liczne sukcesy zawodowe.

Podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów i gratulacji, jak również zabawnej części artystycznej. Na scenie pojawili się uczniowie, którzy z lekkim przymrużeniem oka przeprowadzili zgromadzonych przez meandry szkolnego życia. Sceny podszyte humorem wywoływały uśmiech, chwilę zastanowienia oraz podziw dla młodych aktorów.

GALERIA ilość zdjęć 20:

6 października br. w szkołach na terenie Gminy Kozłowo Wójt Ewa Krzyżewska poprowadziła akcję „Nie zapomnij o II śniadaniu”. Działaniem zostały objęte dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

 

Podczas spotkania Wójt Ewa Krzyżewska przypomniała dzieciom o potrzebie spożywania urozmaiconych posiłków, II śniadania podczas zajęć szkolnych i aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Głównym celem podjętych działań było propagowanie zdrowego odżywiania. W ramach akcji dzieci dostały kolorowe śniadaniówki. Łącznie rozdano 175 szt. W środku dzieci znalazły soczki i smaczne przekąski.

 

Galeria (ilość zdjęć:27)

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość „Absolwent Roku 2017”, podczas której najlepszym absolwentom wręczone zostały statuetki i listy pochwalne.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje się jednemu absolwentowi gimnazjum, który uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania, a ponadto wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach oraz wyróżnił się zaangażowaniem na rzecz środowiska szkolnego.

Tytuł Absolwenta Roku 2017 otrzymali:

  • Małgorzata Czerwińska – absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,72
  • Adam Rudnicki – absolwent Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,33

Tytuł Absolwenta Roku w dziedzinie sportu otrzymała Dominika Łamejko – absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,28.

Listy pochwalne otrzymali:

  • Wiktoria Kazimierska - absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,06
  • Gabriela Krzesińska - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,50
  • Iga Pacuszka - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,11.

Statuetki „Absolwent Roku” i listy pochwalne wręczyły: Wójt Gminy Kozłowo Ewa Krzyżewska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrych wyborów.

Galeria (ilość zdjęć 25)

 

 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 16 marca 2017 r. w Kozłowie. Współorganizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozłowie i Urząd Gminy w Kozłowie.

Uczestnikami eliminacji gminnych turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w: Zaborowie, Kozłowie, Rogożu i Szkotowie oraz uczniowie gimnazjów w: Szkotowie, Rogożu i Kozłowie. W eliminacjach gminnych turnieju wzięło udział 14 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, w tym 8 w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza) i 6 w kategorii gimnazjów (grupa starsza). Uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych turnieju oceniała komisja w składzie: bryg. PSP Zbigniew Słupski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Zbigniew Tomasz Głuszek – Komendant Gminny Związku OSP RP w Kozłowie i Wiesław Dębski. Zestawy pytań pisemnych i ustnych na turniej przygotował druh Wiesław Dębski.

Zgodnie z regulaminem turnieju najpierw uczestnicy wzięli udział w eliminacjach pisemnych (testy i pytania otwarte), po których komisja wyłoniła po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy publicznie przed komisją odpowiadali na wylosowany zestaw pytań ustnych. Po ustnych rozgrywkach finałowych wyłonieni zostali zwycięzcy eliminacji gminnych turnieju w następującej kolejności: w grupie młodszej I miejsce zajęła Dagmara Żaglewska ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, II miejsce – Aleksander Marcinkowski ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie i III miejsce – Natalia Lanckowska ze Szkoły Podstawowej w Rogożu, a w grupie starszej: I miejsce zajęła Natalia Semeniuk z Gimnazjum w Kozłowie, II miejsce – Weronika Sumicka z Gimnazjum w Kozłowie i III miejsce – Natalia Czacharowska z Gimnazjum w Szkotowie. Wymienieni zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Bożeny Judyckiej reprezentującej Wójta Gminy Kozłowo i zarazem członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy.

Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy w rozgrywkach gminnych zajęli I lub II miejsce w młodszej lub starszej grupie wiekowej, wezmą udział w powiatowych eliminacjach OTWP, które odbędą się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Nidzicy.

Galeria (ilość zdjęć 13):

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 22 marca 2016 r. w Kozłowie. Współorganizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozłowie i Urząd Gminy w Kozłowie.

Uczestnikami eliminacji gminnych turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w: Zaborowie, Kozłowie, Rogożu i Szkotowie oraz uczniowie gimnazjów w: Szkotowie, Rogożu i Kozłowie. W eliminacjach gminnych turnieju wzięło udział 16 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, w tym 9 w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza) i 7 w kategorii gimnazjów (grupa starsza). Biorących udział w eliminacjach gminnych turnieju oceniała komisja w składzie: Zbigniew Głuszek i Wiesław Dębski. Zestawy pytań pisemnych i ustnych na turniej przygotował druh Wiesław Dębski.

Zgodnie z regulaminem turnieju najpierw uczestnicy wzięli udział w eliminacjach pisemnych (testy i pytania otwarte), po których komisja wyłoniła po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy publicznie przed komisją odpowiadali na wylosowany zestaw pytań ustnych. Po ustnych rozgrywkach finałowych wyłonieni zostali zwycięzcy eliminacji gminnych turnieju w następującej kolejności:

w grupie młodszej I miejsce zajęła Agata Czymerska ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie, II miejsce – Kinga Sumicka ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie i III miejsce – Natalia Semeniuk ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie,

a w grupie starszej: I miejsce zajęła Weronika Sumicka z Gimnazjum w Kozłowie, II miejsce – Kacper Kamiński z Gimnazjum w Szkotowie i III miejsce – Kacper Matczak z Gimnazjum w Kozłowie.

Wymienieni zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Jacka Jankowskiego – Wójta Gminy Kozłowo i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie.

Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy w rozgrywkach gminnych zajęli I lub II miejsce     w młodszej lub starszej grupie wiekowej, wezmą udział w powiatowych eliminacjach OTWP, które odbędą się w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Nidzicy.

 Ilość zdjęć: 22

W dniu 28.10.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zorganizowała spotkanie autorskie z historykiem literatury, eseistą i tłumaczem poezji - Waldemarem Smaszczem pod hasłem „Spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego”.

W spotkaniu uczestniczyło 100 osób, byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Wizyta miała związek z przypadającą 100 rocznicą urodzin księdza Jana Twardowskiego - poety. Pan Waldemar Smaszcz w bardzo przejrzysty i przystępny sposób z wrodzoną lekkością języka przekazywał zdobywaną przez lata wiedzę o życiu i twórczości księdza Twardowskiego, z którym łączyły go przyjacielskie stosunki. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali przeplatanej anegdotami opowieści o księdzu Janie Twardowskim i jego twórczości.

Na koniec spotkania mieli możliwość zadawania pytań. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy autograf.

 

W dniu 22.10.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyła się lekcja biblioteczna zatytułowana „Poznajemy bibliotekę publiczną”.

Gośćmi spotkania byli uczniowie klasy III i IV ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

W spotkaniu udział wzięło około 40 uczestników. Wizyta ta miała na celu zapoznanie z biblioteką publiczną i jej księgozbiorem. Jak zawsze podczas tego typu spotkań dzieci były wszystkim zafascynowane. Z uwagą słuchały przekazywanych im informacji. Poznały rozkład pomieszczeń biblioteki – oddział dla dzieci, czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych.

Dowiedziały się, jak należy zachowywać się w bibliotece, według jakich zasad ustawia się książki na półkach i dlaczego czytelnik nie powinien książek przestawiać oraz w jaki sposób mogą szukać książeczek dla siebie i co należy zrobić aby wypożyczyć książkę. Dzieci zadawały bardzo wiele pytań, wykazały się dociekliwością i sprytem.

Na zakończenie wszyscy uczniowie oglądali nasz księgozbiór, grały w gry planszowe i komputerowe. Zostały też poczęstowane cukierkami i zaproszone do korzystania z biblioteki.