Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie brała udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-3.

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

W szkole zrealizowaliśmy wiele zadań projektowych, między innymi:

  • nauka Hymnu Narodowego -  Mazurka Dąbrowskiego,  którego 4 zwrotki dzieci wspólnie odśpiewały  9 listopada o godzinie 11.11 podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, piosenek patriotycznych, w tym: „Rodzinny kraj”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „ Co to jest niepodległość?”, „Jedzie jedzie na kasztance”, „Przybyli ułani pod okienko”,
  • uczniowie z każdej klasy i grupy przedszkolnej przygotowali recytację wierszy o tematyce patriotycznej,
  • w szkole został zorganizowany kącik patriotyczny „Polska mój kraj, moja Ojczyzna”,
  • wykonaliśmy prezentację multimedialną o Szkotowie i prace plastyczne o tematyce patriotycznej "Moja mała Ojczyzna",
  • wysłaliśmy pocztówkę, własnoręcznie wykonaną, na podany adres „Piękna nasza Polska cała” oraz kartki dla bohaterów,
  • na skwerze przed szkołą ,w dniu 17 września, dzieci uczestniczyły w posadzeniu „Drzewa Pamięci” – sadzonki dębu,
  • uczestniczyliśmy w wycieczce „szlakiem historii” po terenie Szkotowa poznając miejsca ciekawe i historyczne,  
  • w szkole odbyły się rodzinne zawody sportowe p.t.”Biało- czerwoni”. W zawodach brały udział dzieci i ich rodzice.

  Realizacja zadań projektowych była ciekawą przygodą, a także lekcją historii i współpracy.  Nauczycielki realizujące projekt : Maria Chmielewska, Joanna Grzela, Ewa Szymańska, Iwona Jaroszewska, Marzena Reszka.

 Koordynator projektu Maria Chmielewska

GALERIA: