Od grudnia w oddziałach przedszkolnych szkół w Szkotowie, Kozłowie i Zaborowie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka-Zabawa i Draka”.  

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach cztery razy w tygodniu w wymiarze półgodzinnym. Nadrzędnym celem projektu jest stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata oraz wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych, pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczą się nowych słówek poprzez zabawę osłuchując się z tym językiem, co z pewnością zaprocentuje na następnych etapach edukacyjnych.

Na realizację projektu "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka" Gmina kozłowo pozyskała 206 256,16 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Iwona Jaroszewska

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA