25 kwietnia o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyło się Narodowe Czytanie Legend Polskich. Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III. Było to to jedno z zadań realizowanych w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

W uroczystości wzięli udział: wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, zastępca wójta Barbara Szczepkowska, dyrektor szkoły Beata Wasilewska, przedstawiciel rodziców Marzena Maciaszczyk. Goście oraz uczeń klasy trzeciej Filip Gorczyca przeczytali wybrane legendy. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania uczniowie zaśpiewali wesołe piosenki o wiośnie.

Dziękujemy Wszystkim za wspólnie miło spędzony czas.

Spotkanie zorganizowały wychowawczynie Marzena Reszka, Iwona Jaroszewska, Ewa Szymańska, Joanna Grzela, Maria Chmielewska.

Ewa Szymańska

GALERIA:

Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, dlatego też uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, w tym właśnie czasie, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne dla Polaków.

8 kwietnia dyrektor szkoły - Beata Żujewska w ramach realizowanego w placówce Ogólnopolskiego Programu Patriotyczno-Edukacyjnego  „Katyń…ocalić od zapomnienia” brała udział w Wojewódzkich Obchodach Pamięci o Bohaterach 1940 r.-2019 r. Szkoła otrzymała również zaproszenie od Barbary Gawlickiej – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz Jana Domańskiego na obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Warszawie.

13 kwietnia  Beata Żujewska, Anna Kozłowska-szkolny koordynator programu oraz Dagmara Żaglewska- uczennica klasy ósmej, członkowie Rodziny Katyńskiej z Olsztyna, Andrzej Abako- starosta olsztyński oraz przedstawiciele szkół województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali nasz region podczas uroczystości  upamiętniającej wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku.

Podczas podróży do stolicy profesor Maria Swianiewicz -Nagięć wygłosiła prelekcję o więźniach wysłanych wiosną 1940 roku transportem do Katynia. W Warszawie uczestnicy zwiedzili Muzeum Katyńskie - pierwszą w świecie placówkę dokumentująca zbrodnię sowietów. Przedmioty znajdujące się w relikwiarzach z potężną siłą oddziałują na odwiedzających, boleśnie uświadamiając rozmiar ludobójstwa dokonanego przez NKWD.

Biskup polowy Józef Guzdek odprawił  mszę świętą polową w Muzeum Katyńskim w intencji oficerów, funkcjonariuszy i pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli oraz artystów zamordowanych na Wschodzie. Eucharystię sprawowaną w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej poprzedzi dźwięk dzwonu katyńskiego oraz apel pamięci i złożenie zniczy przed epitafiami katyńskimi znajdującymi się na terenie muzeum. Znicze zapłonęły również pod pomnikami na Cmentarzu Powązkowskim.

Anna Kozłowska

GALERIA:

Po kilkunastu latach przerwy uczniowie szkół podstawowych zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty. W gminie Kozłowo czeka to 71 uczniów.

15 kwietnia, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych napiszą test z języka polskiego, 16 kwietnia – matematyki, a 17 kwietnia – z języka obcego.

W całej gminie do egzaminu przystąpi 71 uczniów, w tym:

Kozłowo – 35 osób

Szkotowo – 7 osób

Rogóż – 14 osób

Zaborowo – 15 osób

W kozłowskich szkołach nie strajkuje żaden nauczyciel, więc wszystko przebiega zgodnie z planem.

GALERIA:

Po raz ostatni, przynajmniej do kolejnej reformy edukacji, mury naszych szkół opuszczą absolwenci gimnazjum. Testy mają już za sobą. Teraz tylko świadectwa, odebranie wyników i wybór szkoły ponadgimnazjalnej.  Łatwo nie będzie, ale zapewne dadzą radę.

Do ostatniego egzaminu gimnazjalnego w gminie Kozłowo przystąpiło 46 uczniów:

Kozłowo – 26

Rogóż - 11

Szkotowo – 9

W środę (10 kwietnia) gimnazjaliści „zmierzyli się” z częścią humanistyczną, w czwartek matematyczno- przyrodniczą, a piątek – językową.

Wyniki egzaminu poznamy 14 czerwca 2019 r. Wówczas do szkół trafią wyniki i zaświadczenia.

GALERIA:

Uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej w Szkotowie zrealizowali zadania w zakresie kampanii Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”.

8 kwietnia w  klasach zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze,  z wykorzystaniem scenariusza „Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy”. Zwrócono uwagę na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślono wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.

Akcja zorganizowana przez Fundację Narodowego Dnia Życia ma na celu budowanie świadomości pieszych i poprawę bezpieczeństwa na drodze, co w rezultacie pomoże chronić dzieci i młodzież. Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali  kamizelki odblaskowe.

Ewa Szymańska

GALERIA:

4 i 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyły się rekolekcje wielkopostne pod hasłem: „Jezus Drogą, Prawdą i Życiem”.

Pierwszego dnia dzieci z kl. 0 – III oglądały film pt.: „Zagubiona owieczka”, a następnie po Mszy św. wykonywały owieczki i postać Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza. W tym samym czasie uczniowie kl. IV – VIII i gimnazjum oglądali film pt.: „Ojciec Pio”.

Po powrocie z kościoła, gdzie wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, odbył się mini koncert pieśni religijnych. W auli naszej szkoły uczniowie klas od III do VIII oraz gimnazjum zaprezentowali po dwie wcześniej wybrane i przygotowane przez siebie pieśni pod kierunkiem p. Franciszka Niemiro i p. L. Chojnackiego. Wszystkie grupy zaprezentowały się wspaniale porywając publiczność do wspólnego śpiewania na chwałę naszemu Panu.

Drugiego dnia rekolekcji uczniowie kl. 0 – III obejrzeli film pt.: „W imię Jezusa”, a uczniowie klas starszych drugą część filmu pt.: „Ojciec Pio”, a następnie udali się do kościoła na Eucharystię. Po Mszy św. uczniowie kl. 0 – III mieli za zadanie wykonanie w grupach prac plastycznych przedstawiających uśmiechnięte twarze. Klasy starsze natomiast rywalizowały w szkolnym quizie wielkopostnym. Zadania były podzielone na dwie grupy – dotyczące wiedzy religijnej i zręcznościowe. W pierwszym typie zadań reprezentacje klas mogli wspierać koleżanki i koledzy oraz wychowawcy, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Druga część quizu dostarczyła wszystkim niesamowitych emocji i dobrej zabawy przy rozwiązywaniu takich zadań jak: co było w pudełku?, rzut piłeczkami tenisowymi do kosza, rozwiązywanie supłów.

Czas naszych szkolnych rekolekcji przeżyliśmy bardzo intensywnie i owocnie zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i intelektualnej. Przy okazji zostało odkrytych kilka talentów muzycznych, plastycznych i z zacięciem detektywistycznym, które zamierzamy wykorzystać.

Wyniki quizu:

I grupa wiekowa

I miejsce ex aequo – kl. V i VI – 26p

II miejsce kl. IV – 20p

II grupa wiekowa

I miejsce – kl. III gimnazjum – 25p

II miejsce – kl. VII – 24p

III miejsce – kl. VIII – 21p

GALERIA:

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 zrealizowali marcowe zadania Programu ,,Piękna nasza Polska cała".

Wykonali piękne prace plastyczne, napisali wiersze i opowiadania na temat "Przedszkole/szkoła/- nasz drugi dom", wzięli udział w zajęciach dotyczących ginących zawodów, stworzyli wielką laurkę dla swojej wsi oraz ślicznie zaśpiewali dla Wiosenki.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomogli swoim dzieciom w ułożeniu opowiadań i wierszy o szkole i przedszkolu.

Maria Chmielewska

GALERIA:

26 marca po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbył się turniej matematyczny pt. „Zabawy z Matematyką”. 

W turnieju wzięły udział 3-osobowe zespoły klas IV- VI ze szkół powiatu nidzickiego. Oparty on był na grach i zabawach matematycznych, logicznych i strategicznych. Dużą rolę odgrywała też szybkość, logiczne myślenie, umiejętność prezentacji swojej pracy. Ważnym czynnikiem była współpraca w grupie, gdyż każdy zespół miał swoją publiczność, która dopingowała i mobilizowała do pracy.

Oprócz zadań praktycznych zadaniem każdego zespołu było przedstawienie postaci sławnego matematyka i jego osiągnięć w dowolnej formie a były to: prezentacje multimedialne, plakat i krótkie przedstawienie z piosenką o „Królowej nauk”.

Podczas turnieju uczestnicy nie tylko zdobywali nowe umiejętności matematyczne ale także świetnie się bawili. Za wytężoną pracę wszyscy zostali nagrodzeni upominkami.

Oto wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szkotowie

II miejsce – Zespół Szkolno- przedszkolny w Kozłowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych poprzez gry i zabawy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Aleksandra PoŚpiech i Beata Szymańska

GALERIA:

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szkotowie wzięli udział w kampanii Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”.

W ramach godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym. Na lekcjach wykorzystano scenariusz oraz filmy animowane przygotowane przez Zespół Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali kamizelki odblaskowe.

GALERIA:

19 marca w Sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wszyscy uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym. Trzeba przyznać, że pytania wcale nie były łatwe. 3 osoby z każdej grupy wiekowej, które uzyskały największą ilość punktów, zakwalifikowały się do etapu ustnego. Uczniowie z grupy młodszej (klasy IV-VI) musieli odpowiedzieć na 5 pytań, a starszej cztery. O zakwalifikowaniu się do etapu powiatowego decydowała część ustana. Osoby z 1 i 2 miejsca zmierzą się z nim 8 kwietnia. Po tym, jak przewodniczący komisji Piotr Zakrzewski odczytał wyniki, wójt Marek Wolszczak wręczył nagrody osobom, które zajęły miejsca od 1 do 3.

Ostateczna kwalifikacja:

Grupa młodsza:

  1. Marcelina Woźniak (ZSP Kozłowo)
  2. Angelika Gmyz (SP Szkotowo)
  3. Anna Szymańska (ZSP Kozłowo)

Grupa starsza:

  1. Natalia Semeniuk (ZSP Kozłowo)
  2. Dagmara Żaglewska (SP Zaborowo)
  3. Aleksander Marcinkowski (SP Zaborowo)

GALERIA: