Ferie nieubłaganie się kończą, a wraz z nimi zajęcia zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

To, że każdej wolnej chwili nie spędzają przed komputerem, czy telewizorem udowodniły dzieci, które uczęszczały na zajęcia zorganizowane w domu kultury. A frekwencja była dość spora, o czym świadczy załączona niżej dokumentacja fotograficzna.

Ćwiczyły, rysowały, malowały, lepiły z gliny lub śpiewały. Moglibyśmy tak wymieniać jeszcze długo, ale nie o to chodzi. Najważniejszy jest efekt i dobra zabawa. Dzieci udowodniły, że potrafią dobrze się bawić nie tylko w sieci, a współpraca wychodzi im całkiem nieźle.

Co prawda zajęcia feryjne już się skończyły, ale zachęcamy do skorzystania z innych zajęć, które cyklicznie odbywają się w GCKiS.

GALERIA:

Pierwszy tydzień ferii zimowych za nami. Pogoda dopisuje, frekwencja na zajęciach również, więc śmiało można stwierdzić, że wszystko idzie zgodnie z planem!

Dzieci, które zdecydowały się wziąć udział w zajęciach zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie na pewno nie narzekają na monotonnie. Tu cały czas są się dzieje i ciągle jest to coś nowego. Za nimi już spotkanie z policjantem, zajęcia plastyczne, Mam talent, wyjazd do kina, czy zajęcia sportowe. Ale to jeszcze nie wszystko!

GALKERIA:

Sprawdź, co jeszcze będzie się działo!

WTOREK (29 stycznia)

9.45 - wyjazd do Olsztyna - PARK TRAMPOLIN

ŚRODA (30 stycznia)

10.00-10.30 - gimnastyka poranna

10.30-11.30 - ZAJĘCIA PLASTYCZNE - świat kaktusów

11.30-12.30 - teatr ilustracji KAMISHIBAI, konkurs wiedzy o bajkach i baśniach

12.30-14.00 - seans filmowy

CZWARTEK (31 stycznia)

10.00-10.30 - gimnastyka poranna

10.30 - OGNISKO INTEGRACYJNE, gry i zabawy/ boisko osiedlowe

Zapraszamy dzieci od 7 lat

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 89 625 08 10

 

 

 

21 stycznia obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Szkotowie zaczęła pełnić Beata Wasilewska.

3 grudnia pani Beata stanęła przed 11-osobową komisją konkursową powołaną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora. Jej oferta spełniała wymagania konkursowe, a kandydatura uzyskała pozytywną ocenę za merytoryczną część konkursu.

Wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak powierzył jej stanowiska dyrektora szkoły od 21 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2023.

Pani Beata jest nauczycielem od 1991 roku. Zaczynała w Szkole Podstawowej w Waplewie. Od 1998 roku była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 Nidzicy. Pierwsze dni pracy w szkotowskiej szkole zamierza poświęcić na poznanie placówki. Przyznaje jednak, że nie powinno być to trudne, ponieważ szkoła była bardzo dobrze zarządzana.

30 listopada w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się Pasowania na Przedszkolaka. Była to pierwsza tego typu uroczystość w historii szkoły.

We wrześniu naukę w zaborowskiej szkole rozpoczęły dzieci trzyletnie. Maluchy bardzo zżyły się z tym miejscem i swoimi nauczycielkami. Efekty ich blisko trzymiesięcznej pracy, rodzice oraz zaproszeni goście, mogli zobaczyć podczas pasowania na przedszkolaka. Dzieci pokazały jak tańczą, śpiewają oraz recytują. Na zakończenie złożyły uroczystą przysięgę.

Dyrektor szkoły Beata Żujewska dokonała symbolicznego pasowania, a wójt Marek Wolszczak wręczył upominki.

GALERIA: 

Jesteśmy po kolejnej, już XI edycji konkursu ortograficznego o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII GMINY KOZŁOWO. Do dyktanda przystąpiło 15 śmiałków.

Otwarty sprawdzian ze znajomości polskiej ortografii przysporzył tego popołudnia trochę emocji, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Trudne zwroty i pułapki językowe pozwoliły się sprawdzić tym, którzy podjęli się tego nie lada wyzwania.

Mistrzami ortografii zostali:

kat. I - MISTRZ WOJCIECH FELIŃSKI

kat. II - MISTRZ  LIDIA POWIRSKA

Serdeczne gratulacje składają organizatorzy dyktanda: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie.

GALERIA:

 

14 listopada 2018 r. pozostanie w pamięci najmłodszych dzieci Szkoły Podstawowej w Szkotowie. Wtedy właśnie zostały pasowane na przedszkolaka oraz ucznia klasy pierwszej i tym samym stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Takie wydarzenie to jedno z ważniejszych przeżyć dziecka w szkole.

 W uroczystości uczestniczył Marcin Lisek – pełniący obowiązki dyrektora szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Marek Wolszczak - wójt Gminy Kozłowo, Krystyna Kukwa -  wieloletni przyjaciel szkoły, Grzegorz Kacprzycki – przewodniczący Rady Rodziców i sołtys wsi Szkotowo, rodzice uczniów przystępujących do pasowania.

Dzieci, nawiązując do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, wystąpiły w biretach z biało – czerwonymi pomponami. Narodowe barwy znalazły się też w scenografii. Dzieci pięknie recytowały wierszyki  i śpiewały piosenki, których treść wyrażała odczucia najmłodszych związane ze szkołą. Wśród zaprezentowanych tekstów znalazł się też utwór o tematyce patriotycznej. Część artystyczna była dużym przeżyciem. 

Najmłodsi złożyli uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor dokonał pasowania. Nasi młodzi przyjaciele otrzymali pamiątkowe dyplomy i breloki.

 Piękne życzenia i podarunki dostały dzieci także od gości, przybyłych na uroczystość.

Za wszystkie upominki i miłe słowa serdecznie dziękujemy.

Dzieciom życzymy sukcesów i zadowolenia ze wspólnej zabawy i nauki.

Serdecznie dziękujemy koledze Igorowi Nadolskiemu za wsparcie w przygotowaniu uroczystości oraz fotografowanie i filmowanie jej przebieg.

GALERIA:

 

9 listopada Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 zabrzmiały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Hymn narodowy zaśpiewało kilka pokoleń Polaków: dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-VIII, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz seniorzy i opiekunowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. Podczas apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości drugo i szóstoklasiści  przywołali obraz Polski widziany oczami bohaterów narodowych, poetów i pisarzy. Wyjątkową częścią uroczystości - wyjątkową, bo łączącą pokolenia - był występ seniorów i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.                                                                                                                            

Tego dnia w szkole odbyła się również wieczornica Serce i pieśń Niepodległej. 

W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, dyrektor szkoły- Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej. Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej oraz Waldemar Słupski. O drodze do niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VIII, VII i VI. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli 100 lat historii niepodległej Polski.

Tekst: Anna Kozłowska

GALERIA:

9 listopada o godz. 11.11 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie wzięli udział w próbie bicia rekordu w jednoczesnym śpiewaniu hymnu. Towarzyszyli im przedstawiciele władz oraz seniorki.

Wszyscy zebrani w szkole odśpiewali cztery zwrotki. Później z patriotycznymi akcentami przemaszerowali pod budynek OSP w Kozłowie. I właśnie na boisku przed strażnicą zatańczyli poloneza.

GALERIA:

            

11 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się akademia z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół z terenu gminy wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami niepedagogicznymi. Akademia została poprowadzona przez harcerki: Natalię Semeniuk, Julię Kowalewską i Zuzannę Kaczorowską.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzanie sztandarów przez poczty sztandarowe szkół z: Kozłowa, Rogoża, Zaborowa, Szkotowa oraz przez poczet sztandarowy Hufca w Działdowie. Następnie głos zabrała dyrektor ZSP w Kozłowie Mirosława Ostrowska, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, pracowników oświaty oraz uczniów. Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrał Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo, który złożył życzenia wszystkim nauczycielom, emerytowanym pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi. Wójt podziękował za poświęcenie i trud włożony w wychowanie i kształcenie młodych pokoleń.

Życzenia również skierowali do nauczycieli zaproszeni goście: Małgorzata Krzyżewska-dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Danuta Szymańska-dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie, ks. Józef Stroński, Dariusz Szypulski-prezes Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO Kozłowo, Andrzej Umiński-komendant Hufca w Działdowie. Następnie wręczonono nagrody pracownikom oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Jeden dzień z życia w szkole w Kozłowie” . Przedstawienie przygotowali uczniowie klas ósmych pod kierunkiem nauczycieli: Karoliny Koszewników i Joanny Drygulskiej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli.

Na zakończenie akademii głos zabrała dyrektor szkoły w Kozłowie, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie nauczycieli oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez pracowników placówki.

GALERIA:

           

3 września uczniowie szkół z terenu gminy Kozłowo rozpoczęli rok szkolny 2018/2019. W uroczystościach oprócz nauczycieli, uczniów i ich rodziców uczestniczyli przedstawiciele władz.

Jako pierwsi nowy rok szkolny powitali uczniowie Zespoło Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Po mszy świętej, którą odprawił ksiądz Andrzej Chędoszko pożegnano nauczycielki odchodzące na emeryturę. Po 35-latach pracy, ze szkoły odeszła Teresa Szulczak, a po 40 - dyrektorka Barbara Szczepkowska. Paniom żal był żegnać się z miejscem i osobami, z którymi spędziły tyle lat, o czym świadczyły łzy kręcące się w oku. 

Nie zabrakło również powitań. Funkcję dyrektora kozłowskiej szkoły objęła bowiem Mirosława Ostrowska, a w Zaborowie Beata Żujewska.

Wszystkie szkoły gminne były gotowe na przyjęcie uczniów. Remonty i prace przeprowadzone podczas wakacji pozwoliły na wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń i zapewnienie opieki wszystkim maluchom z gminy Kozłowo. We wszystkich szkołach funkcjonują bowiem oddziały przedszkolne.

GALERIA: