21 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To coroczne święto, które zostało ustanowione w 1999 roku. Jego założeniem jest pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Aby uczcić ten dzień wychowawczynie oddziału przedszkolnego i klas I – III (Marzena Reszka, Iwona Jaroszewska, Ewa Szymańska, Joanna Grzela, Maria Chmielewska) zorganizowały zajęcia w formie zabaw. Z przyczyn organizacyjnych spotkanie odbyło się 22 lutego, ale przecież nie data jest ważna, lecz cel.

W zajęciach uczestniczyła Beata Wasilewska – dyrektor szkoły. Uroczystość zaczęliśmy piosenką pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały wiersze o tematyce dotyczącej różnorodności językowej na świecie. Po wysłuchaniu krótkiej informacji na temat święta, najmłodsi chętnie brali udział w ćwiczeniach i zabawach językowych. Były rebusy, przysłowia i powiedzenia, rymowanki, nietypowe rozsypanki wyrazowe, łamańce językowe, zagadki, zabawa w skojarzenia, zabawa z rekwizytami. Dzieci uczyły się poprawnych form wyrazów z języka polskiego, tworzyły rymy do zwrotów grzecznościowych. Była też „gimnastyka oka i języka” – śpiewaliśmy sylaby na melodię piosenki pt. „Panie Janie”. Obejrzeliśmy krótki film na temat zwrotów grzecznościowych i słuchaliśmy piosenki pt. „Magiczne słowa”.

Nauka poprzez zabawę i śpiew – to lubią dzieci. Wszyscy uczestnicy spotkania dobrze bawili się. Było wesoło. Dzieci z zapałem wykonywały ćwiczenia, wspierając się wzajemnie. Mamy nadzieję, że zdobytą i utrwaloną wiedzę wykorzystają i będą dbać o poprawność naszego pięknego języka.

Pani dyrektor podziękowała dzieciom za aktywny udział w zajęciach, podkreślając, że mają bogatą wiedzę i umiejętności. Słowa podziękowania skierowała także do wychowawczyń klas za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.

Ewa Szymańska

GALERIA: