Dwóch śmiałków oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szkotowie - Aleksander Stanek i Tomasz Szczepkowski wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym z okazji 86 urodzin Koziołka Matołka pod hasłem "Bajkowe Podróże Koziołka Matołka" w ramach kampanii społecznej "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

Na konkurs wpłynęło 276 prac ze 160 placówek oświatowych z terenu całej Polski i z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Włoch, Afryki, Litwy czy Gruzji.

 25 lutego Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów oraz postanowiła przyznać wyróżnienia, wśród których znalazła się praca Tomka (chłopiec z prawej strony). Tomkowi życzymy radości z tworzenia i oby Jego twórcza pasja trwała jak najdłużej.

Iwona Jaroszewska

5 marca trzy uczennice Szkoły Podstawowej w Zaborowie wzięły udział w I Powiatowym Konkursie Frazeologicznym „Mądrej głowie dość dwie słowie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr  3 w Nidzicy. Dziewczyny stanęły w szranki z reprezentantami czterech placówek powiatu nidzickiego.

Rozwiązanie testu konkursowego wymagało dużej wiedzy w zakresie: znajomości, rozumienia, zastosowania, wskazania pochodzenia oraz  poprawienia błędów w związkach frazeologicznych. Uczennica naszej szkoły - Dagmara Żaglewska zajęła III miejsce i dowiodła, że w zmaganiach z frazeologią czuje się jak ryba w wodzie. Udział w konkursie był doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy, ale też czasem świetnej zabawy młodzieży z pięciu szkół naszego powiatu.

Anna Kozłowska

GALERIA:

Społeczność Szkoły Podstawowej w Szkotowie uczestniczyła w wielkiej zbiórce pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. Zebrali oni łącznie 250,57 zł i w ten sposób wsparli Towarzystwo Nasz Dom, jednocześnie pomagając swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.

Zebrane środki zostały przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami akcji: I. Wydurska, A.Pośpiech

GALERIA:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie brała udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Uczestniczyły w nim dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-3.

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

W szkole zrealizowaliśmy wiele zadań projektowych, między innymi:

  • nauka Hymnu Narodowego -  Mazurka Dąbrowskiego,  którego 4 zwrotki dzieci wspólnie odśpiewały  9 listopada o godzinie 11.11 podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, piosenek patriotycznych, w tym: „Rodzinny kraj”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „ Co to jest niepodległość?”, „Jedzie jedzie na kasztance”, „Przybyli ułani pod okienko”,
  • uczniowie z każdej klasy i grupy przedszkolnej przygotowali recytację wierszy o tematyce patriotycznej,
  • w szkole został zorganizowany kącik patriotyczny „Polska mój kraj, moja Ojczyzna”,
  • wykonaliśmy prezentację multimedialną o Szkotowie i prace plastyczne o tematyce patriotycznej "Moja mała Ojczyzna",
  • wysłaliśmy pocztówkę, własnoręcznie wykonaną, na podany adres „Piękna nasza Polska cała” oraz kartki dla bohaterów,
  • na skwerze przed szkołą ,w dniu 17 września, dzieci uczestniczyły w posadzeniu „Drzewa Pamięci” – sadzonki dębu,
  • uczestniczyliśmy w wycieczce „szlakiem historii” po terenie Szkotowa poznając miejsca ciekawe i historyczne,  
  • w szkole odbyły się rodzinne zawody sportowe p.t.”Biało- czerwoni”. W zawodach brały udział dzieci i ich rodzice.

  Realizacja zadań projektowych była ciekawą przygodą, a także lekcją historii i współpracy.  Nauczycielki realizujące projekt : Maria Chmielewska, Joanna Grzela, Ewa Szymańska, Iwona Jaroszewska, Marzena Reszka.

 Koordynator projektu Maria Chmielewska

GALERIA:

W ubiegłym roku młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie poznała sylwetkę Witolda Pileckiego - jednego z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie walczących podczas okupacji hitlerowskiej, w tym - Danutę Siedzikównę ps. Inka.

Na wstępie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klasy VII - Oliwia Gorczyca i Kacper Politowski przybliżyli okoliczności uchwalenia przez Sejm RP niniejszego święta oraz niepodległościową działalność żołnierzy wyklętych.  Następnie Maria Makowska wyrecytowała wiersz Wyklęci, a zgromadzeni obejrzeli animację „Niezwyciężeni”, pokazującą walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu. Główną częścią apelu była projekcja spektaklu telewizyjnego „Inka 1946. Ja jedna zginę”.

Młodzież z zainteresowaniem i w ogromnym skupieniu śledziła przebieg akcji filmu, a na wielu twarzach widać było emocje i wzruszenie.

 Piotr Sowiński

GALERIA:

„Ponieważ żyli prawem wilka

historia o nich głucho milczy…”  - Z. Herbert

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w apelu, podczas którego obejrzeli prezentację multimedialną i dowiedzieli się, dlaczego  partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski oraz sprzeciwiali się podporządkowaniu jej ZSRR.

Społeczność szkoły poznała trudną historię Polski Ludowej. Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”,  Zyty Kucharzewskiej „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.                  

Podczas apelu uczniowie wysłuchali wiersza pt. „Wilki” Zbigniewa Herberta . Utwór jest pięknym hołdem złożonym Wyklętym przez niezłomnego poetę. Szkolny zespół zaśpiewał piosenkę „Jedna chwila”, opowiadającą o bohaterskiej postawie „Inki”. Dzięki gazetce poświęconej Żołnierzom Niezłomnym uczniowie mogli poszerzyć i utrwalić wiadomości. Nad przygotowaniem i przebiegiem działań związanych z  obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czuwali pani Anna Kozłowska oraz pan Zbigniew Czechowski.

 Anna Kozłowska

GALERIA:

Od grudnia w oddziałach przedszkolnych szkół w Szkotowie, Kozłowie i Zaborowie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka-Zabawa i Draka”.  

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach cztery razy w tygodniu w wymiarze półgodzinnym. Nadrzędnym celem projektu jest stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata oraz wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych, pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczą się nowych słówek poprzez zabawę osłuchując się z tym językiem, co z pewnością zaprocentuje na następnych etapach edukacyjnych.

Na realizację projektu "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka" Gmina kozłowo pozyskała 206 256,16 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Iwona Jaroszewska

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

18 lutego został rozstrzygnięty XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Anioł 2019”, organizowany przez Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA w Warszawie. W konkursie wzięły udział maluchy z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szkotowie, odnosząc swoje pierwsze sukcesy.

Uczeń Seweryn Szurpicki w kategorii wiekowej 4-6 lat zdobył wyróżnienie, a prace uczniów Aleksandry Jabłońskiej, Antosia Kamińskiego, Nadii Osińskiej, Tomasza Szczepkowskiego i  Leny Wójcik zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Wszyscy zainteresowani, laureaci, uczestnicy, opiekunowie, rodzice i nauczyciele zaproszeni są na uroczysty finał konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej - 02.03.2019r.  godz.12.00 do Domu Kultury, mieszczącego się przy ul. Skierkowskiej 28 w Warszawie. Gratulujemy naszym małym artystom i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Jaroszewska

21 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To coroczne święto, które zostało ustanowione w 1999 roku. Jego założeniem jest pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Aby uczcić ten dzień wychowawczynie oddziału przedszkolnego i klas I – III (Marzena Reszka, Iwona Jaroszewska, Ewa Szymańska, Joanna Grzela, Maria Chmielewska) zorganizowały zajęcia w formie zabaw. Z przyczyn organizacyjnych spotkanie odbyło się 22 lutego, ale przecież nie data jest ważna, lecz cel.

W zajęciach uczestniczyła Beata Wasilewska – dyrektor szkoły. Uroczystość zaczęliśmy piosenką pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały wiersze o tematyce dotyczącej różnorodności językowej na świecie. Po wysłuchaniu krótkiej informacji na temat święta, najmłodsi chętnie brali udział w ćwiczeniach i zabawach językowych. Były rebusy, przysłowia i powiedzenia, rymowanki, nietypowe rozsypanki wyrazowe, łamańce językowe, zagadki, zabawa w skojarzenia, zabawa z rekwizytami. Dzieci uczyły się poprawnych form wyrazów z języka polskiego, tworzyły rymy do zwrotów grzecznościowych. Była też „gimnastyka oka i języka” – śpiewaliśmy sylaby na melodię piosenki pt. „Panie Janie”. Obejrzeliśmy krótki film na temat zwrotów grzecznościowych i słuchaliśmy piosenki pt. „Magiczne słowa”.

Nauka poprzez zabawę i śpiew – to lubią dzieci. Wszyscy uczestnicy spotkania dobrze bawili się. Było wesoło. Dzieci z zapałem wykonywały ćwiczenia, wspierając się wzajemnie. Mamy nadzieję, że zdobytą i utrwaloną wiedzę wykorzystają i będą dbać o poprawność naszego pięknego języka.

Pani dyrektor podziękowała dzieciom za aktywny udział w zajęciach, podkreślając, że mają bogatą wiedzę i umiejętności. Słowa podziękowania skierowała także do wychowawczyń klas za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.

Ewa Szymańska

GALERIA:

18 lutego w ramach realizacji zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej w Zaborowie uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej. Udali się do przedsiębiorstwa ISOROC Polska S.A. w Nidzicy- producenta najwyżej jakości ekologicznych produktów z wełny mineralnej.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania z inspektorem BHP, który omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedsiębiorstwa. Na początku zostaliśmy oprowadzeni po halach produkcyjnych, gdzie poznaliśmy proces powstawania wełny mineralnej.  Mieliśmy okazję poznać maszyny i urządzenia wykorzystywane w trakcie wytwarzania produktu.Następnie byliśmy w laboratorium, gdzie dokonuje się analiz komponentów stosowanych przy produkcji. Poprzez przeprowadzone doświadczenia uczniowie poznali właściwości wełny. Uczniowie uzyskali także informacje na temat wymaganych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania poszczególny prac na terenie przedsiębiorstwa.

Ewa Wysocka

GALERIA: