Wydarzenia kulturalne

Jak co roku, z okazji Święta Odzyskania przez Polskę  Niepodległości w świetlicy w Sławce Wielkiej odbyła się uroczysta  akademia, na którą przybyli goście zaproszeni goście: wójt Marek Wolszczak, sekretarz Jacek Jankowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń Świgoń oraz mieszkańcy Sławki Wielkiej.

Po wysłuchaniu akademii, goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne oraz mogli spróbować ciast upieczonych przez uczestników zajęć świetlicowych.

GALERIA:

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w piątek (8 listopada) w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to rozpoczęło się przemówieniem Pani Dyrektor Beaty Wasilewskiej, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas V, VI, VII, VIII, którzy przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

O godzinie 11.11, symbolizującej świąteczną datę, odśpiewaliśmy 4 zwrotki  hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu”. Na zakończenie akademii dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały kilka piosenek patriotycznych.

Apel ten powtórnie odbył się o godzinie 16:30 dla rodziców, dziadków i zaproszonych gości. Całość została przygotowana przez wychowawcę klasy V  Igora Nadolskiego. W tworzeniu dekoracji wspomagały go panie Iwona Jaroszewska oraz Marzena Reszka.

GALERIA:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie 8 listopada przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkoły zaśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.                                                                                       

Tego dnia w szkole odbyła się wieczornica pod hasłem Żeby Polska była Polską. W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, dyrektor szkoły - Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej. Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej oraz Waldemar Słupski i Rafał Pyra.

O budowaniu Rzeczypospolitej od czasów Piastów po współczesność, o drodze do odzyskania niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VII, VI przygotowani pod kierunkiem Anny Kozłowskiej, Magdaleny Górneckiej i Zbigniewa Czechowskiego. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli ponad 1050 lat historii Polski.

GALERIA:

25 października seniorzy z całej gminy spotkali się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie na XI Balu Seniora. Gości powitali wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak oraz dyrektor GCKiS Małgorzata Krzyżewska. „By Was biodra i kolana nie bolały- byście mogli tańczyć do białego rana”- między innymi takie życzenia dla seniorów przygotowała najmłodsza grupa taneczna „Małe Aniołki”.

Był poczęstunek, były występy artystyczne grup tanecznych: Małe Aniołki, Duże Diabełki, wystąpił zespół Wrzos z Kownatek, moc ciepłych życzeń, konkursy, a przede wszystkim był czas na rozmowę i integrację. Wybrano królową i króla balu. Zostali nimi Aniela Asner z Siemianowa i Roman Jędryś z Kozłowa. Seniorzy jak zwykle pokazali, jak wspaniale potrafią się bawić. Wszystkim dopisywały humory, co świadczy o tym, iż takie spotkania są niezwykle potrzebne. To spotkanie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń i seniorzy z niecierpliwością na nie czekają. Bardzo dziękujemy wszystkim seniorom za udział w balu i zapraszamy za rok.

GALERIA: