Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia, że wszyscy  są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry lub spotykają  się przy ognisku. Z tej okazji cała społeczność szkolna otrzymała lilijkę, która symbolizuje podążanie harcerzy w dobrym kierunku zgodnie z ideałami zawartymi w prawie i przyrzeczeniu.

GALERIA: