Wydarzenia kulturalne

W ramach cyklu „Ludzie z pasją” 15 stycznia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się spotkanie z Waldemarem Smaszczem – polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem. 

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, dlatego podczas prelekcji literaturoznawca opowiedział młodzieży o niezwykłych osobowościach: Janie Pawle II i zaprzyjaźnionym z papieżem ks. Janie Twardowskim. Podczas wykładu pan Waldemar Smaszcz podkreślał, że miłość do Boga, literatury i kraju zbliża ludzi oraz umacnia więzi międzyludzkie.                                   

GALERIA:

16 stycznia w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Beata Żujewska i podziękowała im za przybycie. Ciepłe słowa i życzenia, Babcie oraz Dziadkowie, usłyszeli też z ust Barbary Szczepkowskiej - Zastępcy Wójta Gminy Kozłowo. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: Alicja Hołubowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo oraz Jadwiga Granica, Przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Rady Powiatu Nidzickiego.

Dzieci z grup przedszkolnych: Pszczółki i Biedronki zaprezentowały program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki. Obecni na uroczystości Dziadkowie, nie kryli ogromnego wzruszenia, gdy ich wnuczęta słowami wyrażały ogromną miłość i wdzięczność do nich. Przedszkolaki podczas występu dziękowały za „magiczne czary”, które sprawiają, że obiad babci jest zawsze najlepszy, a nawet największa rana po upadku goi się, gdy dziadek przytuli i szepnie coś do ucha.

Dużo radości sprawił także rytmiczny taniec do utworu „Let’s twist again” oraz zabawa muzyczno-ruchowa „Maszynista zuch”. Wnuczęta zaśpiewały również gromkie ,,Sto lat” i wręczyły upominki wszystkim Babciom oraz Dziadkom. Prezentem dla nich był także słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

GALERIA:

18 styczna w świetlicy w Lipowie odbył się Dzień Babci i Dziadka.

Najmłodsi mieszkańcy wsi pod okiem sołtys Anny Orłowskiej przygotowały krótkie przedstawienie. Było wesoło i wzruszająca. Następnie babcie i dziadkowie, wnuki oraz wójt Marek Wolszczak zasiedli do wspólnego stołu. Rozmowom nie było końca. Atmosfera udzieliła się wszystkim, a smaku uroczystości dodawał słodki poczęstunek.

GALERIA:

17 stycznia w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbyła się długo wyczekiwana uroczystość – nadanie sztandaru szkole.

W tym wyjątkowym dniu uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły towarzyszyli rodzice, przedstawiciele Urzędu Gminy i jednostek jej podległych, Kuratorium Oświaty oraz wszyscy, którym na sercu leży dobro szkotowskiej placówki.

Zakup nowego sztandaru był spowodowany reformą edukacji, która wygasiła gimnazja. W zbierane środków przez dwa lata włączali się rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Swoją cegiełkę dołożyli również sponsorzy.

Przedstawiciele rady rodziców z przewodniczącym Grzegorzem Kacprzyckim na czele przekazali nowy sztandar na ręce wójta, który wręczył go dyrektor Beacie Wasilewskiej. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę i obiecali, że sztandar będzie pełnił ważną rolę w życiu szkoły. Nie zabrakło oczywiście ciepłych słów, podziękowań i prezentów składanych na ręce dyrektorki.

Po krótkim montażu słowno – muzycznym przybliżającym sylwetkę patrona szkoły – księdza Jana Twardowskiego, wszyscy udali się do kościoła, gdzie odbyła się msza, a ksiądz poświęcił nowy sztandar szkoły.

GALERIA: