Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 zrealizowali marcowe zadania Programu ,,Piękna nasza Polska cała".

Wykonali piękne prace plastyczne, napisali wiersze i opowiadania na temat "Przedszkole/szkoła/- nasz drugi dom", wzięli udział w zajęciach dotyczących ginących zawodów, stworzyli wielką laurkę dla swojej wsi oraz ślicznie zaśpiewali dla Wiosenki.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomogli swoim dzieciom w ułożeniu opowiadań i wierszy o szkole i przedszkolu.

Maria Chmielewska

GALERIA: