Uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej w Szkotowie zrealizowali zadania w zakresie kampanii Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”.

8 kwietnia w  klasach zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze,  z wykorzystaniem scenariusza „Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy”. Zwrócono uwagę na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślono wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.

Akcja zorganizowana przez Fundację Narodowego Dnia Życia ma na celu budowanie świadomości pieszych i poprawę bezpieczeństwa na drodze, co w rezultacie pomoże chronić dzieci i młodzież. Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali  kamizelki odblaskowe.

Ewa Szymańska

GALERIA: