6 września Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie 2019". W bieżącym roku tematem przewodnim były nowele polskie. Nasza szkoła odczytała nowelę Bolesława Prusa "Katarynka".

Celem spotkania było propagowanie klasyki polskiej literatury oraz zachęcanie do czytania.
Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, zastępca wójta Barbara Szczepkowska, Dariusz Szypulski – prezes Eko-Kozłowo, Danuta Kazimierska, Elżbieta Góralska, dyrektor szkoły Mirosława Ostrowska, wicedyrektor Marcin Lisek, Ewa Strzelec oraz uczniowie: Klaudia Stefańska, Oskar Kosewski, Paweł Dutkiewicz. Dodatkowym wydarzeniem była wystawa prezentującą 8 najwybitniejszych polskich nowelistów.

W Narodowym Czytaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VIII oraz wszyscy nauczyciele. Organizatorami wydarzenia byli poloniści: Ewa Strzelec, Iwona Giranowska oraz Małgorzata Sowińska.

Tego samego dnia Filia Biblioteczna w Szkotowie wraz z Seniorami ze Szkotowa również włączyła się do akcji NARODOWE CZYTANIE 2019. Seniorzy czytali fragmenty utworów "Katarynka" Bolesława Prusa i "Dym" Marii Konopnickiej.

GALERIA: