20 września Szkoła Podstawowa w Kozłowie obchodziła X rocznicę nadania imienia Marii Zientary - Malewskiej, poetki warmińskiej i nauczycielki. Niezwykle ważna i przepiękna uroczystość zaczęła się w kościele Św. Piotra i Pawła w Kozłowie, gdzie podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Andrzej Chędoszko poświęcił nowy sztandar szkoły.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie nastąpiło uroczyste przekazanie Aktu Nadania Sztandaru przez Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka na ręce dyrektor Mirosławy Ostrowskiej, która przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu.

Wręczono również podziękowania dla osób, które przyczyniły się do zakupu nowego sztandaru oraz organizacji uroczystości. Na gwoździach nowego sztandaru widnieją sponsorzy sztandaru; Wójt Marek Wolszczak, Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo Alicja Hołubowicz, Zastępca Wójta Gminy Kozłowo Barbara Szczepkowska, Radny Powiatu Nidzickiego Jacek Jankowski, Sekretarz Gminy Kozłowo Bożena Judycka, Proboszcz  ks. Andrzej Chędoszko, Państwo Bożena i Grzegorz Kwiecień, Państwo Sylwia i Piotr Rólka, Państwo Ewa i Roman Pergoł, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie, Grupa Pszczółki, 22 Działdowska Drużyna Harcerska "Waleczne Orły".

Uroczystość prowadzili dyrektor Mirosława Ostrowska i wicedyrektor Marcin Lisek. Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie pod opieką Iwony Szmyt i Beaty Stróż przygotowali przedstawienie z wątkami regionalnymi - taniec Szot - oraz biograficznymi z życia Marii Zientary - Malewskiej. W tle oraz na korytarzach można było podziwiać wspaniałe dekoracje wykonane z jesiennych materiałów. Uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku, który przygotowały panie kucharki oraz pracownicy, natomiast ciasta zostały upieczone przez rodziców naszej szkoły.

GALERIA: