Wójt gminy Kozłowo - Marek Wolszczak podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina otrzymała dotację w kwocie 39 650,00 zł. Wkład własny, to tylko 1 % wartości zadań określonych we wniosku.

Pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w: Januszkowie, Szkotowie, Kozłowie, Sarnowie i w Krokowie. W planach jest zakup: automatycznych defibrylatorów, agregatów prądotwórczych, pilarek do drewna, czy detektorów napięcia.

– Ten sprzęt pomoże naszym strażakom jeszcze sprawniej docierać do poszkodowanych oraz udzielać im pomocy – wyjaśnia Marek Wolszczak.