12 listopada Gmina Kołowo uroczyście przekazała dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenie i sprzęt ratownictwa niezbędny do udzielania pomocy bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytet III B ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast  na prawach powiatu z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Kozłowo na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości
w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 39 650,00 zł (1% wkład własny wyniósł 400,51 zł), dzięki której do Jednostek OSP Kozłowo, OSP Krokowo, OSP Januszkowo, OSP Szkotowo, OSP Sarnowo trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy. Dzięki pozyskanej dotacji do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły:

  • Agregat prądotwórczy HONDA ECT7000 (2szt.)
  • Defibrylator AED 3 Zoll z torbą (7kVA) (2 szt.)
  • Latarka akumulatorowa BAILONG BL-T808-L3-U3 CREE (8 kpl.)
  • Bosak dielektryczny składany NUPLA 4m (4szt.)
  • Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie (1 kpl.)
  • Nóż do ciecia pasów bezpieczeństwa (3szt.)
  • Zbijak do szyb hartowanych (3szt.)
  • Pilarka STIHL MS 362 (1szt.)
  • Detektor napięcia prądu przemiennego AC HotStick (3szt.)
  • Nosze typu deska SEOA z kpl pasów i stabilizatorem głowy (1kpl.)

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak z udziałem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozłowie, Krokowie, Sarnowie, Szkotowie i Januszkowie.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Kozłowo.