Gmina zakończyła realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie"

Prace termomodernizacyjne prowadzone były na zewnątrz i wewnątrz budynku urzędu gminy, domu kultury oraz szkoły. Poza dociepleniem budynków, część okien została wymieniona na energooszczędne. W pomieszczeniach został zamontowany system zarządzania energią, a zarówno węzeł ciepłowniczy, jak i część grzejników została wymieniona na nowe. Poza tym na dachu zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, co w połączeniu z pozostałymi pracami będzie zmniejszało koszty utrzymania budynków i korzystnie wpłynie na środowisko.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

wartość inwestycji: 4 038 096,75 zł

dofinansowanie: 2 398 701,11 zł

WebResource