17 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie, które jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu.

Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie za 2018 rok i plany na rok 2019. Rozpatrzono i zatwierdzono m.in. sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalono roczny plan działalności i budżet OSP, udzielono zarządowi absolutorium.

W strażackim zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych samorządu Gminy Kozłowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Byli to druhowie: Marek Wolszczak, Jacek Jankowski, Marek Augustynowicz, Dariusz Jankowski, Arkadiusz Kłosowski i Zbigniew Głuszek. OSP liczy 34 członków. Walnemu zebraniu przewodniczył Prezes druh Kazimierz Urbanowski.

W piątek (15 lutego) rozpoczęły się wybory sołeckie w Gminie Kozłowo. Jako pierwsi spotkali się mieszkańcy Wierzbowa i Gołębiewa. 2 marca odbyły się ostatnie wybory.

Gołębiewo/ Wierzbowo

W zebraniu uczestniczyło 16 osób.

Sołtys – Czesław Grabowski nie miał konkurencji, był jedynym zgłoszonym kandydatem. 

rada sołecka: Wioletta Sieradzka, Monika Mazur

Sławka Mała

Na zebranie przyszło 16 mieszkańców.

Zgłoszono tylko jednego kandydata – obecną sołtys Jadwigę Romanowską.

rada sołecka: Anna Krawczyk, Anna Sandecka

Sątop

Głosowało 14 mieszkańców.

Sołtys: Monika Gut

Rada sołecka: Beata Gałecka, Małgorzata Szymańska

Cebulki

W spotkaniu wzięło udział 72 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono aż 3 kandydatów.

Krzysztof Łabaj – 32

Ilona Marchel – 9

Milena Mątwicka – 30

Rada sołecka: Iwona Albrechczyńska, Joanna Śrut

Pielgrzymowo

Głosowało 34 mieszkańców

Sołtys: Paweł Borek

Rada sołecka: Żaneta Mieszkowska, Kamila Reiss

Zakrzewo

Głosowało 9 mieszkańców

Sołtys: Barbara Brzezińska

Rada sołecka: Krzysztof Brzeziński, Mirosław Łącki

Zaborowo

Głosowały 32 osoby. Zgłoszono 2 kandydatów na sołtysa.

Katarzyna Brulińska – 20

Ryszard Nowak – 12

Rada sołecka: Joanna Ludwińska, Janusz Moszczyński

Sarnowo

W zebraniu sołeckim uczestniczyło 32 mieszkańców, zgłoszono 2 kandydatki na sołtysa.

Krystyna Pisarewicz – 20

Agnieszka Chylińska – 12

Rada sołecka: Katarzyna Godleś, Mariusz Rozminowicz

Sławka Wielka

W zebraniu uczestniczyło 56 mieszkańców. Zgłoszono dwóch kandydatów na sołtysa

Wojciech Pacuszka – 27

Zdzisław Sokołowski – 29

Rada sołecka: Danuta Dobies, Mirosława Klekot

Zabłocie Kozłowskie

Głosowało 15 mieszkańców.

Sołtys – Krystyna Adamczyk

Rada sołecka: Jan Chmielewski, Robert Szuszman

Szkudaj

W zebraniu uczestniczyło 14 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono 2 kandydatki:

Danuta Dobrzyńska – 9

Paulina Tańska – 5

Rada sołecka: Agnieszka Jonciak, Paulina Tańska

Krokowo

W zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców.

Sołtys: Zbigniew Hołubowicz

Rada sołecka: Małgorzata Świecik, Bogumił Świecik

Wola

W zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców.

Sołtys: Jadwiga Granica

Rada sołecka: Katarzyna Kwiecińska, Bożena Magun

Górowo

W zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców.

Sołtys: Dorota Szymańska

Rada sołecka: Henryk Krupka, Dorota Kucharska

Bartki

W zebraniu uczestniczyło 20 mieszkańców. Zgłoszono 2 kandydatki na sołtysa

Barbara Jabłonowska - 9

Ewa Morawska - 11

Rada sołecka: Barbara Jabłonowska, Jadwiga Banach

Zakrzewko/Kadyki

W zebraniu uczestniczyło 14 mieszkańców.

Sołtys: Michał Olewnik

Rada sołecka: Joanna Krzesińska, Marta Michalska

Kozłowo

W zebraniu uczestniczyło 139 mieszkańców, karty do głosowania wydano 135 osobom. Zgłoszono 2 kandydatów na sołtysa:

Jolanta Konarzewska - 54

Tomasz Kucmus - 77

Rada sołecka: Ewa Blautenberg, Bernadetta Laskowska

Niedanowo

W zebraniu uczestniczyło 32 mieszkańców.

Sołtys: Mariusz Kołodziejski

Rada sołecka: Ewa Mergalska, Magdalena Nowak

Zalesie:

W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców.

Sołtys: Urszula Rudnicka

Rada sołecka: Feliks Kosewski, Agnieszka Niedziela

Szymany:

W zebraniu uczestniczyło 31 mieszkańców.

Sołtys: Janusz Fabisiak

Rada sołecka: Patryk Długokęcki, Zbigniew Fabisiak

Ważyny:

W zebraniu uczestniczyło 16 mieszkańców.

Sołtys: Anna Jastrzębowska

Rada sołecka: Andrzej Jastrzębowski, Andrzej Rogoziński

Szkotowo:

W zebraniu uczestniczyło 45 mieszkańców.

Sołtys: Grzegorz Kacprzycki

Rada sołecka: Wojciech Frągnowski, Mariusz Piotrowski

Kownatki:

W zebraniu uczestniczyło 14 mieszkańców.

Sołtys: Krystyna Kukwa

Rada sołecka: Ludmiła Czeszejko, Rajmund Ratajczyk

Dziurdziewo/Kamionki:

W zebraniu uczestniczyło 26 mieszkańców.

Sołtys: Marek Pieckowski

Rada sołecka: Sławomir Oszczęda, Helena Kownacka

Siemianowo

W zebraniu uczestniczyło 10 mieszkańców.

Sołtys: Anita Osińska

Rada sołecka: Wiktoria Margalska, Marcin Klach

Turówko

W zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców.

Sołtys: Barbara Krauze

Rada sołecka: Małgorzata Baradziej , Tomasz Michalczyk

Januszkowo/Michałki:

W zebraniu uczestniczyło 34 mieszkańców.

Sołtys: Iwona Kaczmarek

Rada sołecka: Teresa Chalińska,  Edmund Szałata

Turowo:

W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców.

Sołtys: Agnieszka Szczypińska

Rada sołecka: Krzysztof Pokojski, Roman Szczypiński

Browina

W zebraniu uczestniczyło 7 mieszkańców.

Sołtys: Adam Granica

Rada sołecka: Tadeusz Gadulski, Adam Grzybowski

Rogóż/Lipowo:

W zebraniu uczestniczyło 63 mieszkańców.

Sołtys: Anna Orłowska

Rada sołecka: Monika Bagińska, Mariusz Kamiński

GALERIA:

15 stycznia w sali narad urzędu gminy odbyła się narada sołtysów. Podsumowano dotychczasowe działania, omówiono sprawy bieżące i poruszono temat zbliżających się wyborów sołeckich.

Na wstępie wójt Marek Wolszczak omówił bieżące działania urzędu gminy i jednostek podległych. Opowiedział o zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych środkach oraz planach na 2019 rok. Zaprosił wszystkich na oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Szkotowie, które zaplanowane jest na 25 stycznia. Zachęcił również do rozpoczęcia realizacji inwestycji zaplanowanych w tegorocznym funduszu sołeckim.

Wójt wręczył również sołtysom numery telefonów do osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych i gminnych. – To wy państwo powinniście być łącznikiem między mieszkańcami a zarządcami dróg, poza tym najlepiej potraficie ocenić jaki jest stan dróg w waszych miejscowościach – mówił Marek Wolszczak. Pprzypomniał, że kadencja sołtysów i rad sołeckich niebawem dobiega końca. Harmonogram wyborów zostanie ogłoszony wkrótce, a pierwszych spotkań sołeckich możemy spodziewać się w lutym. 

Sołtysi otrzymali również informację o obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Pobrali druki dla mieszkańców, które należy wypełnić i złożyć osobiście w Referacie Gospodarki Terenowej (pok. 24), przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do sołtysa do 31 marca 2019 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Małgorzata Krzyżewska przedstawiła plan ferii zimowych oraz zaprosiła do aktywnego uczestnictwa. Poruszono również temat środków zewnętrznych o jakie zamierza aplikować gmina.

Na koniec rozmawiano o sprawach bieżących, m.in. o nieprawidłowościach związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

W niedzielę (6 stycznia) w świetlicy w Sławce Wielkiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Księdza Józefa Strońskiego.

Mieszkańcy i zgromadzeni goście mogli podziwiać aktorów z koła teatralnego działającego przy Fundacji Exibitus z Rozdroża, którzy przedstawili sztukę pt:”Jasełka”. W sympatycznej atmosferze przy domowym cieście było także składanie sobie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i rozmowy.

GALERIA:

14 grudnia w Szkotowie zrobiło się naprawdę wesoło. Z daleko było słychać śpiewy i czuć pieczoną kiełbaskę, a na koniec noc rozświetlił blask pięknie przystrojonej choinki.

O godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie choinkowe. Wszystkich, którzy zgromadzili się na placu do wspólnej zabawy zapraszali: wójt Marek Wolszczak, sołtys Szkotowa Grzegorz Kacprzycki oraz radny Janusz Woronowicz.

Na początek instruktorzy z Gminnego Centrum Kultury i Sportu sprawdzili, co dzieci wiedzą o Świętym Mikołaju. Żeby podgrzać trochę atmosferę zaprosili wszystkich do wspólnego tańca.

Najmłodsi nauczyli się również specjalnego wierszyka „przywołującego” Mikołaja. I poszło im całkiem nieźle, bo "Święty"przyszedł do nich z workiem pełnym prezentów.

Po zapaleniu światełek na choince, wszyscy mogli ogrzać się przy ognisku i upiec kiełbaskę.

Organizatorem spotkania było sołectwo oraz GCKiS w Kozłowie

GALERIA:

 

 

15 grudnia w świetlicy wiejskiej zrobiło się świątecznie. A wszystko za sprawą spotkania mikołajkowego, które zorganizowało sołectwo.

Przybyłych gości powitali: wójt Marek Wolszczak, sołtys Czesław Grabowski oraz radna Martyna Klimek, którzy złożyli wszystkim serdeczne życzenia.

W świąteczny nastrój wprowadziły dzieci, które pod okiem Agnieszki Ławickiej przygotowały montaż słowny. Taneczny pokaz zaprezentowały również Śnieżynki, przygotowane przez Martynę Klimek.

Nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewania kolęd oraz słodkiego poczęstunku.

Kulminacyjnym momentem, na który wszyscy czekali, była jednak wizyta Świętego Mikołaja. Ten oczywiście nie zawiódł i przyjechał do Gołębiewa z wielkim workiem prezentów, którymi obdarował dzieci.

Organizatorzy dziękują za liczne przybycie oraz życzą wesołych świąt.

GALERIA:

 

W połowie października odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy w Lipowie. Nie zabrakło mieszkańców oraz przedstawicieli władz. W końcu każdy miał wkład w budowę świetlicy, która na pewno długo będzie służyła mieszkańcom.

Lipowo to miejscowość, w której mieszka wiele dzieci i młodzieży. Mieszkańcy chętnie angażują się w różne inicjatywy, biorą udział w konkursach, m.in. dożynkowych. Są aktywni na wielu polach, ale do tej pory nie mieli miejsca, gdzie mogliby się spotykać. Brakowało świetlicy. Wspólnie z władzami gminy podjęto więc decyzję o jej budowie. Na projekt przeznaczono środki z funduszu sołeckiego, a na budowę  środki z budżetu. – W tym roku środki z funduszu przeznaczyliśmy na zakup wyposażenia do świetlicy – mówi radny Andrzej Biller.

Długo wyczekiwana inwestycja się zakończyła, świetlica funkcjonuje blisko od miesiąca, a mieszkańcy są zadowoleni. – Takie inwestycje cieszą podwójnie, bo wiemy, że mieszkańcom na nim zależało i będą o nie dbać – mówi wójt Marek Wolszczak.

GALERIA:

30 czerwca odbędzie się kolejna - XII Januszkowiada. Zapraszamy do Januszkowa. Start godz. 13.30.

Organizatorzy, którym jest sołtys z radą sołecką jak zwykle przygotowali wiele atrakcji. Coś dla siebie znajdą zarówno młodsi, jak i starsi. Dzieci będą mogły spędzić czas na dmuchanej zjeżdzalni lub innych dmuchańcach. Będzie na nich czekało malowanie twarzy, konkursy oraz coś słodkiego. Wszystko oczywiście będzie za darmo. Trochę starsi będą mogli spróbować lokalnych wyrobów, wypić kawę lub coś zimnego, albo po prostu spędzić czas w miłym towarzystwie.

Jak na Januszkowiadę przystało, odbędzie się również Turniej Piłki Nożnej. Sześcioosobowe zespoły zagrają o Puchar Wójta Gminy Kozłowo.

Zapraszamy do Januszkowa!

Klimat Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć podczas warsztatów w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie w dniu 09.12.2017r. W warsztatach, podczas których wykonywano choinki, wzięły udział dzieci z sołectwa Sątop. Wszystkie choinki zostały przyozdobione na różne sposoby według indywidualnych gustów uczestników warsztatów. Dziękujemy serdecznie Pani Elżbiecie Świgoń, która udostępniła nam salę, żeby dzieci mogły wykonać swoje arcydzieła :)

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego spotkania :)

GALERIA (ilość zdjęć 14)

Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Lada dzień – 11 marca – przypada święto sołtysów, dlatego samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie, które odbyło się w piątek 3 marca. W hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości.

– Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy.

Marszałek wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”, „Eko-sołectwo”.

Prof. Stanisław Achremczyk opowiedział o roli sołtysa w społeczności lokalnej. Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

Galeria zdjęć z wydarzenia: https://goo.gl/photos/FjqiaBXvuKpc5uoa9