Z inicjatywy radnej Barbary Marchel mieszkańcy Cebulek spotkali się w sobotnie popołudnie i wzięli sprawy w swoje ręce. Zakasali rękawy, założyli rękawiczki i wyposażeni w worki posprzątali całą wieś.

Wspólna praca połączyła starszych i młodszych mieszkańców. W takim towarzystwie praca szła nie tylko sprawie, ale sprawiała również przyjemność. Nagrodą była nie tylko czysta wieś, ale i ognisko zorganizowane przez sołtysa. Cebulki zapoczątkowały wielkie sprzątanie gminy.

Podobne inicjatywy podjęto również w innych sołectwach. Z inicjatywy sołtysa Grzegorza Kacprzyckiego mieszkańcy Szkotowa posprzątali nie tylko wieś, ale również plażę! Brawo Wy! Super inicjatywa, jeszcze lepsze wykonanie.

Za nami kolejne warsztaty w Klubie Seniora w Szkotowie. Tym razem panie, pod okiem Alicji Hołubowicz robiły smakowicie wyglądające i pięknie pachnące świeczki.

Trochę parafiny, barwnika, zapachu ozdób, knot i świeczka gotowa. Niby proste, a jednak wymaga dużo pracy. Przekonały się o tym seniorki, które uczestniczyły w ostatnich warsztatach. Doznania estetyczne wynagrodziły im jednak całą pracę. A świadczą o tym ich uśmiechnięte miny.

GALERIA:

senior

O tym, że nie trzeba wiele wiele, aby powstało coś pięknego przekonały się panie, które uczestniczyły w ostatnich zajęciach zorganizowanych w Klubie Seniora w Szkotowie.

Potrzebne nam były styropianowe jajka, trochę materiału, tasiemek, kleju, nożyczki i pilniczki. Seniorki pod okiem Natali Parkhamowich przygotowały wspaniale ozdobione jajka, które dodadzą wielkanocy uroku. Efekty ich pracy możecie podziwiać na zdjęciach.

GALERIA:

A TAK BYŁO W LUTYM!

senior

Pod koniec stycznia został otwarty, a od lutego prężnie działa! Mowa o Klubie Seniora w Szkotowie, w którym cały czas coś się dzieje.

W każdą środę panie oraz panowie, którzy zapisali się do Klubu Seniora uczestniczą w zorganizowanych warsztatach. Za nimi już zajęcia, na których pod okiem Natalii Parkchamovich przygotowywali motanki, warsztaty mydlarskie z Alicją Hołubowicz, zajęcia sportowe z Adą Łubian oraz warsztaty kulinarne z Katarzyną Płocharską.

Ale to nie wszystko. W ramach integracji z seniorkami z Kozłowa, panie pojechały na wycieczkę i do kina. Poza tym, w tygodniu spotykają się w Klubie Seniora, gdzie wspólnie z wnukami grają w planszówki czy tenisa lub po prostu rozmawiają przy kawie.

GALERIA:

senior

17 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie, które jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu.

Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie za 2018 rok i plany na rok 2019. Rozpatrzono i zatwierdzono m.in. sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalono roczny plan działalności i budżet OSP, udzielono zarządowi absolutorium.

W strażackim zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych samorządu Gminy Kozłowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Byli to druhowie: Marek Wolszczak, Jacek Jankowski, Marek Augustynowicz, Dariusz Jankowski, Arkadiusz Kłosowski i Zbigniew Głuszek. OSP liczy 34 członków. Walnemu zebraniu przewodniczył Prezes druh Kazimierz Urbanowski.

W piątek (15 lutego) rozpoczęły się wybory sołeckie w Gminie Kozłowo. Jako pierwsi spotkali się mieszkańcy Wierzbowa i Gołębiewa. 2 marca odbyły się ostatnie wybory.

Gołębiewo/ Wierzbowo

W zebraniu uczestniczyło 16 osób.

Sołtys – Czesław Grabowski nie miał konkurencji, był jedynym zgłoszonym kandydatem. 

rada sołecka: Wioletta Sieradzka, Monika Mazur

Sławka Mała

Na zebranie przyszło 16 mieszkańców.

Zgłoszono tylko jednego kandydata – obecną sołtys Jadwigę Romanowską.

rada sołecka: Anna Krawczyk, Anna Sandecka

Sątop

Głosowało 14 mieszkańców.

Sołtys: Monika Gut

Rada sołecka: Beata Gałecka, Małgorzata Szymańska

Cebulki

W spotkaniu wzięło udział 72 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono aż 3 kandydatów.

Krzysztof Łabaj – 32

Ilona Marchel – 9

Milena Mątwicka – 30

Rada sołecka: Iwona Albrechczyńska, Joanna Śrut

Pielgrzymowo

Głosowało 34 mieszkańców

Sołtys: Paweł Borek

Rada sołecka: Żaneta Mieszkowska, Kamila Reiss

Zakrzewo

Głosowało 9 mieszkańców

Sołtys: Barbara Brzezińska

Rada sołecka: Krzysztof Brzeziński, Mirosław Łącki

Zaborowo

Głosowały 32 osoby. Zgłoszono 2 kandydatów na sołtysa.

Katarzyna Brulińska – 20

Ryszard Nowak – 12

Rada sołecka: Joanna Ludwińska, Janusz Moszczyński

Sarnowo

W zebraniu sołeckim uczestniczyło 32 mieszkańców, zgłoszono 2 kandydatki na sołtysa.

Krystyna Pisarewicz – 20

Agnieszka Chylińska – 12

Rada sołecka: Katarzyna Godleś, Mariusz Rozminowicz

Sławka Wielka

W zebraniu uczestniczyło 56 mieszkańców. Zgłoszono dwóch kandydatów na sołtysa

Wojciech Pacuszka – 27

Zdzisław Sokołowski – 29

Rada sołecka: Danuta Dobies, Mirosława Klekot

Zabłocie Kozłowskie

Głosowało 15 mieszkańców.

Sołtys – Krystyna Adamczyk

Rada sołecka: Jan Chmielewski, Robert Szuszman

Szkudaj

W zebraniu uczestniczyło 14 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono 2 kandydatki:

Danuta Dobrzyńska – 9

Paulina Tańska – 5

Rada sołecka: Agnieszka Jonciak, Paulina Tańska

Krokowo

W zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców.

Sołtys: Zbigniew Hołubowicz

Rada sołecka: Małgorzata Świecik, Bogumił Świecik

Wola

W zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców.

Sołtys: Jadwiga Granica

Rada sołecka: Katarzyna Kwiecińska, Bożena Magun

Górowo

W zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców.

Sołtys: Dorota Szymańska

Rada sołecka: Henryk Krupka, Dorota Kucharska

Bartki

W zebraniu uczestniczyło 20 mieszkańców. Zgłoszono 2 kandydatki na sołtysa

Barbara Jabłonowska - 9

Ewa Morawska - 11

Rada sołecka: Barbara Jabłonowska, Jadwiga Banach

Zakrzewko/Kadyki

W zebraniu uczestniczyło 14 mieszkańców.

Sołtys: Michał Olewnik

Rada sołecka: Joanna Krzesińska, Marta Michalska

Kozłowo

W zebraniu uczestniczyło 139 mieszkańców, karty do głosowania wydano 135 osobom. Zgłoszono 2 kandydatów na sołtysa:

Jolanta Konarzewska - 54

Tomasz Kucmus - 77

Rada sołecka: Ewa Blautenberg, Bernadetta Laskowska

Niedanowo

W zebraniu uczestniczyło 32 mieszkańców.

Sołtys: Mariusz Kołodziejski

Rada sołecka: Ewa Mergalska, Magdalena Nowak

Zalesie:

W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców.

Sołtys: Urszula Rudnicka

Rada sołecka: Feliks Kosewski, Agnieszka Niedziela

Szymany:

W zebraniu uczestniczyło 31 mieszkańców.

Sołtys: Janusz Fabisiak

Rada sołecka: Patryk Długokęcki, Zbigniew Fabisiak

Ważyny:

W zebraniu uczestniczyło 16 mieszkańców.

Sołtys: Anna Jastrzębowska

Rada sołecka: Andrzej Jastrzębowski, Andrzej Rogoziński

Szkotowo:

W zebraniu uczestniczyło 45 mieszkańców.

Sołtys: Grzegorz Kacprzycki

Rada sołecka: Wojciech Frągnowski, Mariusz Piotrowski

Kownatki:

W zebraniu uczestniczyło 14 mieszkańców.

Sołtys: Krystyna Kukwa

Rada sołecka: Ludmiła Czeszejko, Rajmund Ratajczyk

Dziurdziewo/Kamionki:

W zebraniu uczestniczyło 26 mieszkańców.

Sołtys: Marek Pieckowski

Rada sołecka: Sławomir Oszczęda, Helena Kownacka

Siemianowo

W zebraniu uczestniczyło 10 mieszkańców.

Sołtys: Anita Osińska

Rada sołecka: Wiktoria Margalska, Marcin Klach

Turówko

W zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców.

Sołtys: Barbara Krauze

Rada sołecka: Małgorzata Baradziej , Tomasz Michalczyk

Januszkowo/Michałki:

W zebraniu uczestniczyło 34 mieszkańców.

Sołtys: Iwona Kaczmarek

Rada sołecka: Teresa Chalińska,  Edmund Szałata

Turowo:

W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców.

Sołtys: Agnieszka Szczypińska

Rada sołecka: Krzysztof Pokojski, Roman Szczypiński

Browina

W zebraniu uczestniczyło 7 mieszkańców.

Sołtys: Adam Granica

Rada sołecka: Tadeusz Gadulski, Adam Grzybowski

Rogóż/Lipowo:

W zebraniu uczestniczyło 63 mieszkańców.

Sołtys: Anna Orłowska

Rada sołecka: Monika Bagińska, Mariusz Kamiński

GALERIA:

15 stycznia w sali narad urzędu gminy odbyła się narada sołtysów. Podsumowano dotychczasowe działania, omówiono sprawy bieżące i poruszono temat zbliżających się wyborów sołeckich.

Na wstępie wójt Marek Wolszczak omówił bieżące działania urzędu gminy i jednostek podległych. Opowiedział o zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych środkach oraz planach na 2019 rok. Zaprosił wszystkich na oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Szkotowie, które zaplanowane jest na 25 stycznia. Zachęcił również do rozpoczęcia realizacji inwestycji zaplanowanych w tegorocznym funduszu sołeckim.

Wójt wręczył również sołtysom numery telefonów do osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych i gminnych. – To wy państwo powinniście być łącznikiem między mieszkańcami a zarządcami dróg, poza tym najlepiej potraficie ocenić jaki jest stan dróg w waszych miejscowościach – mówił Marek Wolszczak. Pprzypomniał, że kadencja sołtysów i rad sołeckich niebawem dobiega końca. Harmonogram wyborów zostanie ogłoszony wkrótce, a pierwszych spotkań sołeckich możemy spodziewać się w lutym. 

Sołtysi otrzymali również informację o obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Pobrali druki dla mieszkańców, które należy wypełnić i złożyć osobiście w Referacie Gospodarki Terenowej (pok. 24), przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do sołtysa do 31 marca 2019 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Małgorzata Krzyżewska przedstawiła plan ferii zimowych oraz zaprosiła do aktywnego uczestnictwa. Poruszono również temat środków zewnętrznych o jakie zamierza aplikować gmina.

Na koniec rozmawiano o sprawach bieżących, m.in. o nieprawidłowościach związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

W niedzielę (6 stycznia) w świetlicy w Sławce Wielkiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Księdza Józefa Strońskiego.

Mieszkańcy i zgromadzeni goście mogli podziwiać aktorów z koła teatralnego działającego przy Fundacji Exibitus z Rozdroża, którzy przedstawili sztukę pt:”Jasełka”. W sympatycznej atmosferze przy domowym cieście było także składanie sobie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i rozmowy.

GALERIA:

14 grudnia w Szkotowie zrobiło się naprawdę wesoło. Z daleko było słychać śpiewy i czuć pieczoną kiełbaskę, a na koniec noc rozświetlił blask pięknie przystrojonej choinki.

O godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie choinkowe. Wszystkich, którzy zgromadzili się na placu do wspólnej zabawy zapraszali: wójt Marek Wolszczak, sołtys Szkotowa Grzegorz Kacprzycki oraz radny Janusz Woronowicz.

Na początek instruktorzy z Gminnego Centrum Kultury i Sportu sprawdzili, co dzieci wiedzą o Świętym Mikołaju. Żeby podgrzać trochę atmosferę zaprosili wszystkich do wspólnego tańca.

Najmłodsi nauczyli się również specjalnego wierszyka „przywołującego” Mikołaja. I poszło im całkiem nieźle, bo "Święty"przyszedł do nich z workiem pełnym prezentów.

Po zapaleniu światełek na choince, wszyscy mogli ogrzać się przy ognisku i upiec kiełbaskę.

Organizatorem spotkania było sołectwo oraz GCKiS w Kozłowie

GALERIA:

 

 

15 grudnia w świetlicy wiejskiej zrobiło się świątecznie. A wszystko za sprawą spotkania mikołajkowego, które zorganizowało sołectwo.

Przybyłych gości powitali: wójt Marek Wolszczak, sołtys Czesław Grabowski oraz radna Martyna Klimek, którzy złożyli wszystkim serdeczne życzenia.

W świąteczny nastrój wprowadziły dzieci, które pod okiem Agnieszki Ławickiej przygotowały montaż słowny. Taneczny pokaz zaprezentowały również Śnieżynki, przygotowane przez Martynę Klimek.

Nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewania kolęd oraz słodkiego poczęstunku.

Kulminacyjnym momentem, na który wszyscy czekali, była jednak wizyta Świętego Mikołaja. Ten oczywiście nie zawiódł i przyjechał do Gołębiewa z wielkim workiem prezentów, którymi obdarował dzieci.

Organizatorzy dziękują za liczne przybycie oraz życzą wesołych świąt.

GALERIA: