13 czerwca w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami. Rozmawiano o realizacji funduszu sołeckiego, realizowanych programach oraz nadchodzących imprezach.

Na wstępie wójt Marek Wolszczak powiedział o możliwości pozyskania dofinansowania na usuwanie porzuconych odpadów. – Bardzo proszę, abyście zgłaszali miejsca, w których są takie odpady, ponieważ musimy sprawdzić, czy właścicielem działek jest gmina – mówił. Dodał, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił jeszcze terminu naboru, ale musimy przygotować odpowiednią dokumentację i chcemy się do tego przygotować. – Na usunięcie odpadów możemy pozyskać 80 % dofinansowania – wyjaśnił.

Następnie omówił sprawę funduszu sołeckiego, którego założenia są już zrealizowane na poziomie 50 %. Zaznaczył, że możliwe jest jeszcze dokonywanie zmian i przesuwanie środków, ale sołtysi muszą pamiętać o obowiązujących terminach. Poprosił również sołtys Turówka o przedstawienie tego, jak efektywnie wydawane są środki w jej sołectwie. – Tak naprawdę do tych pieniędzy podchodzimy, jak do własnych. Wspólnie z mieszkańcami dokładnie planujemy wszystkie wydatki, przykładamy dużą wagę do tego, aby nie poszły one na „przejedzenie”, ale były wydatkowane na rzeczy, które posłużą nam na długie lata – mówiła Barbara Krauze. Zaznaczyła, że każde sołectwo ma inne potrzeby, ale ona uważa, że można znaleźć osoby, którym się chce. – U mnie są seniorzy i właśnie z nimi najczęściej pracuję, ale nie zapominamy o dzieciach i ich rodzicach – wyjaśniła.

Wójt podziękował sołtysom, którzy zaangażowali się w pisanie wniosków w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Złożyliśmy 15 wniosków, najwięcej w całym województwie. W sumie wnioskujemy o 164 tys zł. dofinansowania. Do tego trzeba jeszcze doliczyć wniosek Szkotowa w programie Wieś Warmii Mazur i Powiśla oraz wnioski, które złożyliśmy do Ministerstwa Sportu na utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Sławce Wielkiej, Bartkach, Gołębiewie i Kozłowie. – Ten ostatni jest już rozstrzygnięty. Na jego realizację dostaliśmy ok. 50 tys. zł dofinansowania – wyjaśnił wójt.

Kolejnym punktem było omówienie nadchodzących imprez gminnych.

29 czerwca – Powitanie Lata w Szkotowie

27 lipca – Dzień Ziemi Kozłowskiej w Kownatkach

31 sierpnia – Dożynki w Kozłowie

- Ze względu na zmodernizowaną płytę naszego stadionu Dzień Ziemi Kozłowskiej odbędzie się na placu przy jeziorze w Kownatkach. Przewidujemy m.in. bezpłatną karuzelę dla dzieci, występy muzyczne oraz zabawę pod gwiazdami – mówił wójt. Ale to nie koniec zmian. – W tym roku Gminno-Parafialne Dożynki odbędą się w sobotę, na placu przy strażnicy. Zachęcam sołectwa do aktywnego uczestnictwa – mówił.

Na koniec omówiono sprawy różne.

GALERIA: