29 lutego na stałe wpisze się w historię nidzickiej straży. Tego dnia, po wielu latach nieobecności, w strukturach nidzickiej straży znowu pojawiła się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Uroczyste ślubowanie złożyło16 druhów ze Szkotowa. – Cieszę się, że taka inicjatywa została zrealizowana właśnie w naszej gminie. To krok w dobrym kierunku, który ma pozytywny wpływ nie tylko na młodzież. Mobilizuje nas do działania na rzecz innych – mówi wójt Marek Wolszczak

Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szkotowie. Po przywitaniu gości oraz złożeniu meldunku druhowie powtórzyli przed komendantem nidzickiej straży pożarnej –Krzysztofa Mierzejewskiego, tekst ślubowania:

– ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

- przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Następnie prezes Gminnego Zarządu OSP Jacek Jankowski dokonał aktu pasowania.

Druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zaprezentowali swoje możliwości, a później zaprosili wszystkich na poczęstunek, który przygotowały panie z Klubu Seniora, rodzice druhów oraz nauczyciele. – Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie – mówi opiekun drużyny, Grzegorz Kacprzycki.

Oderwać dzieci i młodzież od komputerów, tabletów i telefonów, poszerzyć ich wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą je spotkać każdego dnia i nauczyć udzielania pierwszej pomocy – właśnie takie cele chciał osiągnąć strażak i sołtys Szkotowa Grzegorz Kacprzycki, który zainicjował powstanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Inicjatywa sołtysa, który należy również do OSP Szkotowo cieszyła się dużym zainteresowaniem. W zajęciach, które rozpoczęło się w czerwcu 2019 roku uczestniczyło początkowo 36 osób. Ostatecznie kurs ukończyło 16.

- Utworzyliśmy męskie i żeńskie grupy: Iskierki, Płomyki i Ogniki, które uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym do zawodów młodzieżowych. Ćwiczyliśmy rozwinięcie bojowe, sztafetę. Uczestnicy kursu uczyli się, jak zachować się w momencie, kiedy są uczestnikami lub świadkami wypadku, na jaki numer zadzwonić, jakie informacje przekazać, itp. – opowiada Grzegorz Kacprzycki. Zaznacza, że ma nadzieję, że Ci młodzi ludzie w przyszłości wstąpią w szeregi Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej i będą mogli nieść pomoc bliźnim.

GALERIA: