14 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy, na której radni podjęli uczwałę w sprawie dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Gmina stoi murem za mieszkańcami, dlatego jeszcze raz przyjrzeliśmy się budżetowi i zdecydowaliśmy się zostawić dopłaty na dotychczasowym poziomie - mówił wójt Marek Wolszczak.

Tuż przed rozpoczęciem sesji wójt Marek Wolszczak , jego zastępca Jacek Jankowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń złożyli przewodniczącej rady Alicji Hołubowicz serdeczne życzenia urodzinowe oraz wręczyli róże. Radni zaśpiewali natomiast STO LAT!

Przed podjęciem uchwały o dopłatach wójt wytłumaczył, że wspólnie ze skarbnikiem jeszcze raz przyjrzeli się budżetowi i po dokładnej analizie stwierdzili, że budżet powinien wytrzymać pozostawienie dopłat na tym samym poziomie, co w 2018 roku. - Jeśli pobór wody będzie podobny, to kwota, którą zabezpieczyliśmy w budżecie powinna być wystarczająca, będziemy to jednak na bieżąco monitorować - mówił.

Zaznaczył, że Gmina stoi murem za mieszkańcami. - Udowodniliśmy to już w 2017 roku. Kiedy stawki za wodę i ścieki drastycznie wzrosły, to gmina wzięła na siebie największy ciężar i poniosła największe koszty - tłumaczył. Poza tym gmina i spółka na bieżoco monitorują jakość wody i stan sieci.

Radni uchwały podjęli jednogłośnie.

Cena 1 m3 wody: 5,84 zł

dopłata gminy: 2,54 zł

Cena 1 m3 ścieków: 9,79 zł

dopłata gminy: 4,36 zł

*stawki netto

GALERIA:

 

 

 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kozłowo

OSP Szkotowo – 17 lutego, godz. 18.00, szkoła

OSP Sarnowo – 9 marca, godz. 17.00, biblioteka

OSP Januszkowo – 16 marca, godz. 17.00, świetlica

OSP Kozłowo – 23 marca, godz. 17.00, strażnica

OSP Krokowo - 23 marca, godz. 19.30, świetlica

OSP Lipowo - 24 marca, godz. 16.00, remiza

OSP Gołębiewo – 24 marca, godz. 18.00, świetlica

7 lutego odbyła się V sesja rady gminy, podczas której radni podjęli szereg uchwał, m.in. : wybrali radnych, którzy będą nas reprezentować w Działdowszczyźnie i Radzie Społecznej ZOZ oraz powołali członków nowej komisji. Dodatkowym przedstawicielem Gminy Kozłowo w EZG Działdowszczyzna będzie Jan Skwarski, a w Radzie Społecznej ZOZ – Barbara Krauze. Radni powołali również skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nową komisję tworzą: Tomasz Kucmus, Barbara Marchel, Barbara Marszelewska, Ewa Nowak, Marzena Sobczak.

Radni nie zgodzili się na wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nad uchwałą pochylą się ponownie podczas sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 14 lutego.

 

Wójt ogłosił terminy wyborów sołtysów oraz rad sołeckich w gminie Kozłowo.

Pierwsze spotkanie sołeckie, na którym mieszkańcy wybiorą nowego sołtysa odbędzie się 15 lutego w Gołębiewie i Sławce Małej, ostatnie - 2 marca w Lipowie.

HARMONOGRAM

15 lutego, godz. 16.45 - Wierzbowo / Gołębiewo (świetlica w Gołębiewie)

15 lutego, godz. 18.15 - Sławka Mała (u sołtysa)

16 lutego, godz. 10.45 - Sątop (autobus)

16 lutego, godz. 12.15 - Cebulki (autobus)

16 lutego, godz. 13.45 - Pielgrzymowo (autobus)

16 lutego, godz. 15.45 - Zakrzewo (autobus)

18 lutego, godz. 15.45 - Zaborowo (świetlica)

18 lutego, godz. 17.15 - Sarnowo (świetlica)

19 lutego, godz. 13.45 - Sławka Wielka (świetlica)

19 lutego, godz. 15.45 - Zabłocie Kozłowskie (świetlica)

20 lutego, godz. 14.45 - Szkudaj (u sołtysa)

20 lutego, godz. 16.15 - Krokowo (świetlica)

20 lutego, godz. 17.45 - Wola (u sołtysa)

21 lutego, godz. 16.15 - Górowo (u sołtysa)

21 lutego, godz. 17.45 - Bartki (świetlica)

22 lutego, godz. 16.15 - Zakrzewko/ Kadyki (u sołtysa)

22 lutego, godz. 17.45 - Kozłowo (sala widowiskowa GCKiS)

23 lutego, godz. 10.45 - Niedanowo (świetlica)

23 lutego, godz. 12.15 - Zalesie (świetlica)

23 lutego, godz. 13.45 - Szymany (u sołtysa)

23 lutego, godz. 15.15 - Ważyny (świetlica)

25 lutego, godz. 16.15 - Szkotowo (Klub Seniora)

25 lutego, godz. 17.45 - Kownatki (świetlica)

26 lutego, godz. 16.15 - Dziurdziewo / Kamionki (świetlica)

26 lutego, godz. 17.45 - Siemianowo (świetlica)

27 lutego, godz. 16.15 - Turówko (świetlica)

27 lutego, godz. 17.45 - Michałki / Januszkowo (świetlica w Januszkowie)

28 lutego, godz. 16.15 - Turowo (u sołtysa)

28 lutego, godz. 17.45 - Browina (autobus)

2 marca, godz. 15.45 - Rogóż/ Lipowo (świetlica w Lipowie)