Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie zaprasza do składania ofert cenowych na kompleksową obsługę gastronomiczną, sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa [z wyłącznością], podczas imprezy „Dzień Ziemi Kozłowskiej 2019”.

Tegoroczny dzień Ziemi Kozłowskiej odbędzie się 27 lipca.

Więcej informacji w siedzibie GCKiS lub pod numerem telefonu 89 625 08 45.

14 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy, na której radni podjęli uczwałę w sprawie dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Gmina stoi murem za mieszkańcami, dlatego jeszcze raz przyjrzeliśmy się budżetowi i zdecydowaliśmy się zostawić dopłaty na dotychczasowym poziomie - mówił wójt Marek Wolszczak.

Tuż przed rozpoczęciem sesji wójt Marek Wolszczak , jego zastępca Jacek Jankowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń złożyli przewodniczącej rady Alicji Hołubowicz serdeczne życzenia urodzinowe oraz wręczyli róże. Radni zaśpiewali natomiast STO LAT!

Przed podjęciem uchwały o dopłatach wójt wytłumaczył, że wspólnie ze skarbnikiem jeszcze raz przyjrzeli się budżetowi i po dokładnej analizie stwierdzili, że budżet powinien wytrzymać pozostawienie dopłat na tym samym poziomie, co w 2018 roku. - Jeśli pobór wody będzie podobny, to kwota, którą zabezpieczyliśmy w budżecie powinna być wystarczająca, będziemy to jednak na bieżąco monitorować - mówił.

Zaznaczył, że Gmina stoi murem za mieszkańcami. - Udowodniliśmy to już w 2017 roku. Kiedy stawki za wodę i ścieki drastycznie wzrosły, to gmina wzięła na siebie największy ciężar i poniosła największe koszty - tłumaczył. Poza tym gmina i spółka na bieżoco monitorują jakość wody i stan sieci.

Radni uchwały podjęli jednogłośnie.

Cena 1 m3 wody: 5,84 zł

dopłata gminy: 2,54 zł

Cena 1 m3 ścieków: 9,79 zł

dopłata gminy: 4,36 zł

*stawki netto

GALERIA:

 

 

 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kozłowo

OSP Szkotowo – 17 lutego, godz. 18.00, szkoła

OSP Sarnowo – 9 marca, godz. 17.00, biblioteka

OSP Januszkowo – 16 marca, godz. 17.00, świetlica

OSP Kozłowo – 23 marca, godz. 17.00, strażnica

OSP Krokowo - 23 marca, godz. 19.30, świetlica

OSP Lipowo - 24 marca, godz. 16.00, remiza

OSP Gołębiewo – 24 marca, godz. 18.00, świetlica

7 lutego odbyła się V sesja rady gminy, podczas której radni podjęli szereg uchwał, m.in. : wybrali radnych, którzy będą nas reprezentować w Działdowszczyźnie i Radzie Społecznej ZOZ oraz powołali członków nowej komisji. Dodatkowym przedstawicielem Gminy Kozłowo w EZG Działdowszczyzna będzie Jan Skwarski, a w Radzie Społecznej ZOZ – Barbara Krauze. Radni powołali również skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nową komisję tworzą: Tomasz Kucmus, Barbara Marchel, Barbara Marszelewska, Ewa Nowak, Marzena Sobczak.

Radni nie zgodzili się na wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nad uchwałą pochylą się ponownie podczas sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 14 lutego.