W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Szkotowie przygotowali uroczystą akademię, w której połączyli historię i współczesność. Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandaru i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Na wstępie przedstawiona została sytuacja społeczno-polityczna Polski w XVII i XVIII w. oraz próby ratowania zagrożonej ojczyzny. Zgromadzeni obejrzeli nieco żartobliwy film edukacyjny z cyklu „Historia bez cenzury”, mówiący o przyczynach upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej. Następnie młodzi aktorzy wcielili się w reporterów, którzy przeprowadzali wywiady z przedstawicielami stronnictw, biorących udział w obradach Sejmu Wielkiego. Nie zabrakło więc króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego, hetmana Branickiego, a nawet przyglądającej się na polskie poczynania carycy Katarzyny II.

Uroczystość uświetnił występ wokalny klasy VI, przygotowanej przez pana Franciszka Niemiro. Młodzież wykonała m.in. pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, czy „Polska flaga”. 

Występujący udanie połączyli przeszłość ze współczesnością, powagę z żartem, dydaktykę z zabawą, prowadząc żywą lekcję historii.

Piotr Sowiński

GALERIA: