Gmina Kozłowo informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo" była dotowana na podstawie umowy nr 00178/14/11032/OZ-LZ/D z dnia 23.06. lipca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


Dzięki uzyskanemu przez Gminę Kozłowo dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2014 roku z naszego otoczenia zniknęło 121,080 tony wyrobów zawierających azbest.