W dniu 11 maja 2018 roku uczestnicy projektu, czyli Seniorzy i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie rozpoczęli cykl zajęć samoobrony. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Świgoń. Uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” na treningach poprawiają swoją kondycję oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa poprzez naukę technik i sposobów umiejętnego odparcia ataku napastnika.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018, realizowany przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie.

 Logotyp

GALERIA: