1 lipca, podczas wystawy Koni Zimnokrwistych w Janowie wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z Sylwią Jaskulską, członkiem zarządu województwa na otrzymanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Środki z budżetu województwa zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki 10 tys. zł dotacji budynek remizy w Januszkowie zostanie rozbudowany oraz zmodernizowany. Prace mają się zakończyć do 16 listopada.