Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Rogożu

Urząd Gminy w Kozłowie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2016-2025. Będzie to kluczowy dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań służących rozwojowi gospodarczemu oraz poprawie jakości życia aż na dziesięć najbliższych lat.

U podstaw rozwoju naszej wspólnoty powinny leżeć potrzeby, oczekiwania oraz spostrzeżenia mieszkańców dotyczące najbliższego otoczenia życia – wsi  i sołectwa, a także całej gminy.

Uważam za niezmiernie ważne, aby od samego początku toczących się prac mieszkańcy byli ich aktywnymi uczestnikami - mówi Jacek Jankowski, Wójt Gminy Kozłowo. Spotkania prowadzą Izabela i Marek Jurzyńscy, przedstawiciele Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych.

W kilku miejscowościach takie spotkania już się odbyły, a w pozostałych są w trakcie organizacji. Bardzo liczę na to, że skorzystają Państwo z okazji, aby podzielić się swoimi uwagami i pomysłami na rozwój gminy. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy inne cechy. Każdy głos w dyskusji jest cenny. Możliwość wypowiedzenia się w sprawie rozwoju naszej Gminy miała również młodzież gimnazjalna.

Dzięki temu Strategia będzie naszym wspólnym dziełem, z którym wszyscy będziemy mogli się identyfikować.

 

Spotkania z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Rogożu i Szkotowie