W niedzielę, 10 stycznia, odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grającej w tym roku pod hasłem "Mierzymy Wysoko". Środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na wsparcie oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki dla ludzi  w podeszłym wieku.

Po raz siódmy Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie włączyło się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gorąca atmosfera, szczere i otwarte serca, aby nieść pomoc, widoczne były podczas tegorocznej imprezy charytatywnej. Jak co roku do akcji włączyły się Gminna Biblioteka Publiczna, świetlice oraz szkoły z naszej gminy. Organizatorzy zadbali o humor i dobrą zabawę podczas licytacji. Licytację przeprowadziła Pani Katarzyna Stefańska instruktor GCKIS, dopingowała i dodawała komizmu Doda, w rolę której wcielił się Pan Szymon Lipiński -sołtys Siemianowa.

Uczestników wieczornego finału WOŚP gościła wypełniona po brzegi sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, a wśród publiczności znalazło się wielu znamienitych gości - w tym Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, lokalni przedsiębiorcy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy. Elementem angażującym uczestników finału były nie tylko występy artystyczne, ale także - a może przede wszystkim - aukcje specjalnie przygotowanych na ten wieczór rzeczy i gadżetów WOŚP.

Podczas tegorocznego finału sponsorzy podarowali dwa torty, które zostały zakupione podczas aukcji przez lokalnego przedsiębiorcę Pana Piotra Rólkę, dzięki jego uprzejmości zgromadzeni uczestnicy mogli skosztować smakołyku.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w AKCJĘ WOŚP sponsorom, wolontariuszom oraz ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do sukcesu 24 finału.

Zebrana kwota 5.970,81 zł

Sponsorzy :

Dariusz Bonkowski, Marcin Sabała Sab Serwis, Hotel Mazurskie Marzenie, Marianna Zwolińska, Anna Semeniuk An-Bud, Beata Nowakowska Sklep Bułka z Masłem, Joanna Nowak, Sklep Lewiatan -Arnold Łowicki, Folwark Miłkowiec, Spółdzielnia AMI, Bank Spółdzielczy w Kozłowie, Dorota Soliwoda, Elżbieta Świgoń, Teresa Wiecińska, Bożena Judycka, Zdzisław Szczepkowski,   AGA – MIX Grzegorz Żygadło, Dariusz Jarocki.

Serdecznie dziękujemy Paniom: Monika Mazur, Danuta Dobies, Danuta Kowalska, Joanna Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Kwiatek-Kosobucka, Alicja Żurawska, Folwark Miłkowiec- Katarzyna Płocharska za upieczenie ciast.

W akcję WOŚP włączyły się szkoły:

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 451,80 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowo – 345.80 zł

Zespół Szkół w Rogożu – 149,60 zł

Zespół Szkół w Szkotowie – 88,41 zł

Krokowo – 260,00 zł

Sławka Wielka 100,00 zł

Loteria fantowa 727,64 zł

Życzymy Orkiestrze grania "do końca świata i o jeden dzień dłużej". Siema!

Galeria (ilość zdjęć 7)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

który odbędzie się 10.01.2016 roku o godz. 17.00 na sali widowiskowej.

W programie:

-występ dzieci z sekcji tanecznych z GCKiS

-licytacje przedmiotów z WOŚP,

ru 1 r 6400 n GF2200175R4xO wosp 2016 warszawa kto wystapi w warszawie podczas 24 finalu wosp

-kawa, herbata i ciasto,

-Loteria fantowa.

Zapraszamy!!!

16 grudnia 2015 r. w świątecznie udekorowanej sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się XV  sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Obecni na sesji byli Wójt Jacek Jankowski, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu, dyrektorzy szkół i sołtysi. Gościem był Pan Ryszard Cecot – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie .

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Alicja Eidtner. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt Gminy Kozłowo – Pan Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, a Pan Ryszard Cecot poinformował o nowym okresie programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przekazał na ręce Wójta Gminy Kozłowo statuetkę będącą podziękowaniem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za jego starania w pozyskiwaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030, budżet gminy na 2016 rok, stawki za wodę i odbiór ścieków, dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA   OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo, zwolnień w podatku od nieruchomości.

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie, którzy wprawili uczestników sesji w świąteczny nastrój poprzez wykonanie kilku piosenek bożonarodzeniowych.

Na zakończenie Przewodnicząca Alicja Eidtner i Wójt Jacek Jankowski złożyli uczestnikom sesji życzenia świąteczne i wszyscy tradycyjnie połamali się opłatkiem życząc sobie zdrowych i wesołych świąt.

Galeria (ilość zdjęć 18)

   

Informacja

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowano następująco:

  • w Nidzicy - stały punkt będzie prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej wyłanianej corocznie w otwartym konkursie ofert.

Szczegółowy harmonogram działania punktów:

  1. Punkt w Nidzicy:

Nidzica – lokal w  budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

  1. Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:

Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,

Czynny: poniedziałek – wtorek  w  godzinach od 14.00 do 18.00

Janowiec Kościelny – lokal w budynku Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym

Czynny:  środa i czwartek w godzinach od 12.30 do 16.30

Janowo - lokal w  budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60

Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

Zaproszenie Wigilijne 2015

wieczor mikol.zaproszenie

tlen zaproszenie

„Na Własne Konto" to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

na wlasne konto

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody.

Celem projektu „Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Wszystkie informacje o projekcie i rekrutacji można znaleźć na stronie www.nawlasnekonto.pl

Zapraszamy do udziału!

dzien pracownika socjalnego

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego, wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie składamy wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Pracownicy socjalni dysponujący wiedzą i umiejętnościami są zazwyczaj niewidoczni, znani tylko tym, którym pomagają i wynagradzani wdzięcznością ludzi. Swoją codzienną trudną pracą przyczyniają się do zmniejszenia poczucia bezradności i łatwiejszego pokonania przeciwności losu.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, energii i wytrwałości, a na co dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                   Wójt Gminy Kozłowo            

Alicja Eidtner                                                                            Jacek Jankowski

wraz z Radnymi                                                                        wraz z Pracownikami

PzK okladka

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Przedsiębiorca z klimatem"
realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, polegającym  na wyłonieniu przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania  obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź zmniejszający zużycie energii).

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu w linku poniżej.

http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konkurs