Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kozłowo

OSP Szkotowo – 17 lutego, godz. 18.00, szkoła

OSP Sarnowo – 9 marca, godz. 17.00, biblioteka

OSP Januszkowo – 16 marca, godz. 17.00, świetlica

OSP Kozłowo – 23 marca, godz. 17.00, strażnica

OSP Krokowo - 23 marca, godz. 19.30, świetlica

OSP Lipowo - 24 marca, godz. 16.00, remiza

OSP Gołębiewo – 24 marca, godz. 18.00, świetlica