W dniu 16 października 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie przeprowadzili warsztaty edukacji ekonomicznej oraz dotyczące zdrowego żywienia, zasad prawidłowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Warsztaty zostały zorganizowane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, z którego korzystają również licznie przybyli na to spotkanie mieszkańcy Gminy Kozłowo.

Zdobyta przez naszych beneficjentów w ten sposób wiedza służyć będzie niewątpliwie wzmacnianiu samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

GALERIA (ilość zdjęć 10):