TELEFON 0 800 165 320

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominam, że jest to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadających lokalu mieszkalnego. Pod tym numerem można uzyskać informację o miejscach noclegowych, jadłodajniach, punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

     Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających  miejsca noclegowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo, nr telefonu 89-626-70-75, 89-625-08-39