UWAGA!

Wnioski można składać do 27 października 2021r.  w Urzędzie Gminy w Kozłowie (w godzinach pracy urzędu).

----------

Od 4 października ruszył nabór wniosków w programie walki z wykluczeniem cyfrowym dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt, którego budżet wynosi 80 mln zł, będzie sfinansowany ze środków unijnych.

Cele programu to przede wszystkim: przeciwdziałanie nierównościom społecznym, cyfryzacja terenów popegeerowskich, poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Jeśli jesteś osobą spełniającą warunki udziału w grancie, wypełnij oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i złóż je jak najszybciej do Urzędu Gminy.

Dzięki temu Gmina będzie mogła starać się o środki na zakup dla ciebie m.in. nowego sprzętu komputerowego.

UWAGA!

W związku z kolejną aktualizacją zasad kwalifikowania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” informujemy, że
do aplikowania w programie wsparcia uprawnione są osoby, które spełniają następujące warunki:
1. Dziecko / uczeń szkoły średniej który osiągnął pełnoletność zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
2. Dziecko / uczeń szkoły średniej który osiągnął pełnoletność jest członkiem rodziny - krewnym w linii prostej ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3. Dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Jeżeli dziecko otrzymało sprzęt ale został już zwrócony do szkoły i nie pozostaje w dyspozycji dziecka, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda na na przetwarzanie danych osobowych

 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 24 lub pod numerem telefonu 89 6250833