Pod koniec ubiegłego roku gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. - Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od naszych rolników otrzymamy ponad 12 tys. zł – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Chęć udziału w programie zgłosiło 24 rolników z terenu gminy. W sumie zadeklarowali oni posiadanie 24,75 ton odpadów z działalności rolniczej, w tym: 18,85 t folii rolniczej, 2,95 t sznurka i siatki oraz 2,95 t opakowań typu Big Bag. - Wysłaliśmy niezbędne dokumenty i czekamy na umowę. W kolejnym etapie wyłonimy wykonawcę i skontaktujemy się z każdym z rolników, który zadeklarował udział w programie. Ze wstępnego rozeznania cenowego wynika, że przyznana dotacja w 100 % pokryje wszystkie koszty utylizacji odpadów – dodaje wójt.

Na realizację zadania

gmina pozyskała

12 375 zł