134 984 zł – dokładnie taką kwotę z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ pozyskaliśmy na zakup sprzętu komputerowego. Dzięki tym środkom do szkół z Gminy Kozłowo trafi 48 laptopów.

Od kilku miesięcy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele komunikują się ze sobą jedynie elektronicznie lub telefonicznie. W ten sposób, w czasie epidemii uczą się, wymieniają doświadczeniami oraz podtrzymują relacje. - Sprzęt, który udało nam się pozyskać na pewno to ułatwi – mówi wójt Marek Wolszczak.

Z projektu Zdalna Szkoła, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Gmina Kozłowo pozyskała 60 tys. zł na 20 laptopów wraz z akcesoriami. Pozyskana dotacja w 100 % pokrywa koszt jego zakupu.

Kilka dni temu rozstrzygnięto konkurs Zdalna Szkoła +. Gmina Kozłowo również znalazła się na liście dofinansowanych samorządów. Na zakup sprzętu elektronicznego dla szkół pozyskaliśmy 74 984 zł.

komputery logo