5 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pokolenia i tradycje”, w którym mieszkańcy gminy Kozłowo uczestniczyli od marca do grudnia.

Izabela Jurzyńska z Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych pokrótce omówiła przebieg całego projektu. Opowiedziała o założeniach i celach, które zostały zrealizowane. – Bardzo ważne jest to, że w projekcie uczestniczyło więcej osób niż zakładaliśmy. To świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców- mówiła. Najlepiej jednak o efektach opowiedzieli sami uczestnicy, a było to możliwe dzięki warsztatom filmowym. Efekt ich pracy, w postaci filmu, mieliśmy okazję obejrzeć na spotkaniu.

Podsumowanie było okazją do podziękowania za okres współpracy uczestnikom projektu, którymi byli seniorzy i młodzież z gminy Kozłowo, wolontariuszom, którzy prowadzili zajęcia, dyrektorom szkół odpowiedzialnym za przeprowadzenie ankiet potrzebnych do przygotowania diagnozy oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eli Świgoń, która kierowała projektem wspólnie z fundacją.

Upominki, podziękowania oraz certyfikaty wszystkim zaangażowanym wręczali: wójt Marek Wolszczak, Elżbieta Świgoń oraz Izabela Jurzyńska.

Po części oficjalnej wszyscy mogli spróbować ciast upieczonych przez panie seniorki oraz obejrzeć wyroby rękodzielnicze, które powstały w czasie warsztatów.

Projekt już się zakończył, ale zarówno uczestnicy, jak i koordynatorzy zapewnili, że to nie koniec przygody.

Projekt „Pokolenia i tradycje” był realizowany przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2018.

GALERIA