Jednym z elementów projektu "Pokolenia i tradycje" była wizyta studyjna, mająca na celu poznanie dobrych praktyk aktywności seniorów i integracji międzypokoleniowej. W sobotę (17 listopada) uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” odwiedzili Morąg, gdzie prężnie działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu.

Przedstawiciele UTW zaprezentowali swoją działalność i realizowane projekty. Był również czas na dyskusję i wymianę doświadczeń tym ciekawszych, że zaangażowała się w nią również młodzież. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Morąga.

Projekt „Pokolenia i tradycje” realizowany jest przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

GALERIA: