20 marca w olsztyńskiej Uranii odbyło się Samorządowe Forum Sołtysów, w którym wzięła udział delegacja z naszej gminy. Spotkanie jest okazją do podziękowań sołtyskom i sołtysom za ich zaangażowanie oraz pracę na rzecz lokalnych społeczności.

- W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysek i sołtysów. Na Warmii i Mazurach około 2,5 tys. - mówił podczas otwarcia forum Marcin Kuchciński, marszałek województwa. Podczas spotkania wyróżniono najbardziej zasłużonych gospodarzy sołectw. W tym zacnym gronie znalazł się Czesław Grabowski  - sołtys Sołectwa Wierzbowo - Gołębiewo

Czesław Grabowski jest wieloletnim działaczem społecznym. Funkcję sołtysa pełni od 2018 roku.  Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności oraz angażuje się w pomoc mieszkańcom. Jego działalność aktywizuje mieszkańców do działania. Sam wykonuje wiele prac i angażuje się w wiele przedsięwzięć.  - Z jego inicjatywy środki z funduszu sołeckiego wydawane są kreatywnie, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności – uzasadnia wójt Marek Wolszczak.