To była wspaniała uroczystość! Spotkanie z obecnymi i byłymi sołtysami było okazją do podziękowań za ich wysiłek oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności. Gdyby nie Wy, nie udałoby się nam tyle zdziałać.

11 marca w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i  Sportu w Kozłowie odbyła się gala z okazji Dnia Sołtysa. Tylu sołtysów naraz ta sala chyba jeszcze gościła. Warto bowiem zaznaczyć, że nasze zaproszenie przyjęli zarówno urzędujący, jak i wcześniejsi gospodarze wsi. Uroczystość była okazją do rozmów oraz podziękowań. Wójt Marek Wolszczak  przedstawił zebranym plany na przyszłość, oddzielnie omawiając każde z sołectw. – Te plany są odpowiedzią na Wasze potrzeby, ponieważ to Wy jesteście najważniejsi i w Wasze głosy się wsłuchujemy – mówił wójt.

Jak na święto przystało, nie mogło zabraknąć również podziękowań oraz pamiątkowych dyplomów, które wszystkich urzędującym sołtysem wręczył wójt wraz z marszałek Sylwią Jaskulską. Nie zapomnieliśmy oczywiście o tych, którzy wcześniej pełnili te ważne funkcje.  

Po części oficjalnej przyszedł czas na występ kabaretu Koń Polski, na który zaprosiliśmy również wszystkie panie. Śmiechu było co nie miara. Mamy nadzieję, że ten wieczór zostanie w naszej pamięci na długo.