Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci ich rodziców i pracowników tych jednostek zajęcia w szkołach i przedszkolach zostają zawieszone w okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r. W dniach 12 i 13 marca 2020 r. będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

Szanowni rodzice zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Nauczyciele są w gotowości i będą na bieżąco przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę na bieżąco śledzić strony internetowe szkół oraz udostępnione przez nauczycieli adresy Email.

 

 

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak