Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu poetyckiego o tematyce miłosnej.

   CELE KONKURSU

  • popularyzowanie twórczości o tematyce miłosnej,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i na piękno poetyckie
  • upowszechnianie kultury języka,
  • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich uzdolnień

    REGULAMIN KONKURSU

  • napisanie 1-2 wierszy (nie więcej),
  • każdy wiersz w dwóch egzemplarzach,
  • wiersze zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone metryczką z następującymi danymi: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon oraz krótka informacja autora o sobie.

   Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:

  • „do lat 15”
  • „szkoła średnia i dorośli”

Wiersze należy przesłać lub dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie do  7 lutego 2020 r. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane i nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biblioteki i w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)

Życzymy miłego i twórczego pisania !!!