W okresie ferii zimowych: od 20 do 24 stycznia oraz od 27 do 31 stycznia dzieci w wieku przedszkolnym będą miały zapewnioną opiekę.

Zajęciami będą objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola w Kozłowie oraz Oddziałów Przedszkolnych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie.

Wyżywienie dzieci, rodzice zapewniają we własnym zakresie:

Godziny zajęć:

Przedszkole w ZSP w Kozłowie - godz. 7.30 - 12.30

Odział Przedszkolny w SP w Zaborowie - godz. 8.00 - 13.00

Oddział Przedszkolny w SP w Szkotowie - godz. 8.00 - 13.00

 Oddział Przedszkolny w SP w Rogożu - godz. 8.00 - 13.00 *tylko od 27 do 31 stycznia