27 czerwca, podczas X sesji Rady Gminy w Kozłowie radni po wysłuchaniu prezentacji wójta na temat raportu o stanie gminy za 2018 rok najpierw udzielili wójtowi wotum zaufania, a następnie absolutorium. Nikt nie był przeciwny.

Raport o stanie gminy to dokument, do którego sporządzenia samorządy były zobowiązane po raz pierwszy. – Oprócz informacji ogólnych o topografii gminy możecie tu państwo znaleźć informacje o finansach, inwestycjach, pomocy społecznej, wydarzeniach kulturalnych oraz działalności jednostek podległych – mówił wójt, rozpoczynając prezentację, o której  następnie dyskutowano. Radna Barbara Krauze zaznaczyła, że dla niej była to bardzo ciekawa lektura. – Jestem radną pierwszą kadencję, a z raportu dowiedziałam się wielu rzeczy – mówiła. Sołtys Kownatek Krystyna Kukwa dodał, że w tym momencie tworzy się historia. – To bardzo ważny dokument, który wiele mówi o naszej gminie. Mam nadzieję, że podobne powstaną w przyszłych latach - mówiła. Po dyskusji radni przeszli do głosowania. Nikt z radnych nie był przeciw udzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiska Komisji Regionalnej radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Kozłowo. W tym wypadku, również nikt nie był przeciw.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję rady o wygaszeniu mandatu radnej Krystyny Pisarewicz, która w ustawowym terminie nie wypowiedziała umowy dzierżawy gminnej działki. W związku z tym, że radna nie zaskarżyła tego wyroku, 19 czerwca stał się on prawomocny. Czekają więc nas przedterminowe wybory. Wybierać będziemy również dwóch nowych sołtysów – w Januszkowie i Kamionkach. W pierwszym wypadku sołtys Januszkowa zrezygnowała z pełnienia funkcji, a w drugim radni przychylili się do wniosku mieszkańców wsi Kamionki i podjęli uchwałę w sprawie podziału sołectwa Kamionki Dziurdziewo na dwa odrębne sołectwa.

GALERIA: